12 MART İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ KONUŞMA METNİ – 3

12 MART İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ KONUŞMA METNİ – 3

📌İndirme linki sayfanın altındadır.

Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmenlerim, Sevgili arkadaşlarım.

Toplumların dokusunu oluşturan; dil, tarih, kültür, yurt, bayrak ve amaç birliği gibi öğelerdir. İnsanların böyle ortak değerlere sahip olmaları, onları bu kavram ve olgular etrafında birleştirir, böylece toplum olma niteliğine ulaştırılır. Bu değerler, toplumları anlamsız kalabalıklar olmaktan kurtararak toplum olabilme bilincine yükseltmektedir.

İstiklâl Marşımızda, bu ortak değerlerimizden biridir. O da bizim birlikteliğimize anlam ve önem katan ulusal duygu birliğinin simgesini oluşturmaktadır. İstiklâl Marşı, bir anlamda toplumumuzun özgürlük ve ulusal egemenlik türküsüdür. Milletimizin ortak bir yürek atımıdır.

İnsanlar ve toplumlar, ne kadar değişirse değişsin ulusal bilinçleri ve inançları hep var olmuştur.

İstiklâl Marşımız, milletimizin zor günlerinde yüksek bir moral kaynağı olmuştur, olmaktadır. O, ulusal kurtuluşumuzun kutsal bir destanı olarak kabul edilmektedir.

Ulusal Marşımızı milletçe hep bir ağızdan haykırdıkça, millî birliğimiz pekişmektedir. Ona duyulan saygı, milletimize ve devletimize duyulan saygıdır. Onun bir ağızdan söylenişi, egemenliğimizin birlikte haykırılmasıdır. Yüreklerimizde uyandırdığı heyecan, ulusal bilincimizin ve inancımızın ta kendisidir.

İstiklâl Marşımızın gerek şiir, gerekse müzik olarak doğru söylenmesi çok önemli ve hassas bir gerekliliktir. Eksik veya yanlış söylenmesi anlamını da zedelemektedir.

Bir düşünür: “Bir milletin türkülerini yakanlar yani söz ve müziğini oluşturanlar yasalarını yapanlardan daha etkindir.” demekle ortak müzik değerinin önemini ne güzel vurgulamıştır.
İstiklâl Marşımızın, gerek şiir, gerekse beste olarak zengin bir anlamı vardır. Bu anlam içinde, ulusal kurtuluşumuz, sonsuz egemenliğimiz, kahramanlığımız, ilmek ilmek, nakış nakış coşkuyla ifadesini bulmaktadır. İstiklâl Marşımız, yüreklerimizdeki ortak duygu ve heyecan, bileklerimizdeki güç, göğüslerimizdeki yürek ve alınlarımızda yanan gururdur.