TDE 10

13.05.2024
Toplumu ilgilendiren bir olay ya da olgu üzerine edinilen bilginin,...
04.12.2023
Türkçede kelimeler kullanıldıkları cümle içinde anlamsal değer kazanır. Bu duruma...
27.09.2023
Parnasizm, 19. yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya çıkmıştır. Realizmin şiire uygulanan...
27.09.2023
Dede Korkut Hikâyeleri, İslamiyet öncesinde sözlü kültür içinde doğan, İslamiyet’in...
27.09.2023
Mesnevi, sözlükte ikişer ikişerdir. Aynı vezinde ve her beyti diğer...
27.09.2023
Halk Hikâyeleri, gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun...
27.09.2023
Batılı anlamdaki modern hikâyeler Tanzimat edebiyatına Tanzimat Dönemi’nde girmiştir. Türk...
27.09.2023
Servetifünun sanatçılarının öncelikli benimsediği tür romandır. Fakat her yazarın fazlasıyla...
27.09.2023
Kaşgarlı, sözlüğünde Türkçe kelimelerle ilgili şiir ve atasözleri örneklerini verir....
27.09.2023
Sanatçılarının yolundan gitmişlerdir. Yazdıkları hikâyelerin özellikleri Servetifünun hikâyelerine benzerdir. Bunun...
27.09.2023
Kısaca edebiyatın pek çok bilimle ilişkisi olduğu gibi dinle de...
27.09.2023
Milli edebiyat 1911’de Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Selanik’te çıkardıkları Genç...
27.09.2023
Sözlü geleneğin ürünlerinden biri olan efsaneler; destan, şiir, hikâye, roman,...
27.09.2023
10. Sınıf Roman: Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların, insanlar arasındaki...
27.09.2023
10. Sınıf Tiyatro ünitesidir. İçinde Geleneksel Türk Tiyatrosu, Karagöz, Orta...
27.09.2023
Gölge Oyunu sanatı Orta Asya'dan Türkiye'ye göç eden Türkler tarafından...