TDE 9

15.07.2023
Halk edebiyatında şairlerin şiirlerinde kullandıkları takma ada tapşırma denir.
08.04.2023
Tiyatro: Sahnede bir hikâyenin, bir seyirci topluluğu önünde, oyuncular tarafından...
26.03.2023
İsimlerin veya cümlede daha önce geçen sözlerin yerini tutan kelimelere...
10.12.2022
Konularına göre şiir türleri.
26.11.2022
Sanatçıların yapıtlarında kullanmak için aldıkları ikinci ada denir.
26.11.2022
Şiirde olayları yaşayan ve okur tarafından sesi duyulan, şairin ürettiği...
26.11.2022
Bir şiirin işlediği konuya göre aldığı isimdir.
25.10.2022
Bir metnin dil ve anlatım özellikleri belirlenirken şu özelliklere dikkat...
03.09.2022
Bütün güzel sanatlar güzeli, estetik haz uyandıracak şekilde anlatma ve...
03.09.2022
Metinlerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütler; gerçeklikle ilişkileri, işlevleri, yazılış amaçları, kullanılan...
03.09.2022
Edebiyat; bilgi, gözlem ve deneyimlere dayalı duygular, düşünceler, hayaller yardımıyla...
23.06.2022
Sunu, bir konuda bilgi vermeyi amaçlayan bir konuşmayı işitsel ve...
23.06.2022
Okuduğunuz metinler ve edindiğiniz düşünce ve izlenimler doğrultusunda istediğiniz konuda...
22.06.2022
İnsanların duygularını, düşüncelerini ve hayallerini başkalarıyla paylaşma ihtiyacı iletişimi ortaya...
21.06.2022
Yazma; önceden belirlenmiş bir konuda duygu, düşünce ya da hayallerin...
21.06.2022
Metinler içerik bakımından incelendiği gibi, dil ve anlatım özellikleri bakımından...
05.04.2022
Biyografi türünü; portre, tezkire, monografi, nekroloji ve otobiyografi türleriyle karşılaştırdık.
02.12.2021
Masalların canlıların davranışlarından, eşyaların durumlarından harekete geçerek gerçek insanlara bir...
28.11.2021
Şiirlerin dize sayılarının, ölçülerinin ve kafiyeleniş şekillerinin belirli bir nazım...
25.11.2021
Nazım birimi, şiirin bütününü oluşturan dizelerin kümeleniş biçimidir. Nazım birimi,...
24.11.2021
Duygu, düşünce ve hayallerin genellikle ölçülü, uyaklı dizeler hâlinde anlatılan...
23.11.2021
Türk dili ve Edebiyatı 9. sınıf Şiir ünitesinin konu anlatımı...
19.11.2021
Hikâyeler, olay eksenli veya durum ağırlıklı oluşuna göre sınıflandırılır. Hikâyeler...
19.11.2021
Hikâye (öykü); yaşanmış ya da yaşanabilir olay veya durumların kişi,...
19.11.2021
Öyküleyici metinlerde öyküleme ve  betimleme anlatım biçimlerinden yararlanılır.
19.11.2021
Öyküleyici metinlerde gösterme (diyalog, iç konuşma, bilinç akışı), tahkiye etme (kişi tanıtımı, olay anlatımı,...
16.11.2021
Hikâye (öykü); yaşanmış ya da yaşanabilir olay veya durumların kişi,...
26.10.2021
Hem edebiyatı hem de bilimi insan oluşturur. Edebiyat da bilim...
15.10.2021
Konuşmanın akışı içinde bir sözcüğün bir hecesinin diğerlerine oranla daha...
14.10.2021
Ağızdan bir hareketle, bir solukta çıkan ses ve ses öbeğidir...
12