Dil Bilgisi

29.08.2022
Cümle içinde verilen deyimlerin anlamlarını aşağıdan seçerek ilgili boşluğa sürükleyiniz.
15.10.2021
Konuşmanın akışı içinde bir sözcüğün bir hecesinin diğerlerine oranla daha...
14.10.2021
Ağızdan bir hareketle, bir solukta çıkan ses ve ses öbeğidir...
14.10.2021
Seslerin oluşturdukları anlamlı ve görevli ses birliklerinde (kelime ve hece)...
13.10.2021
Ünsüzler oluşumları esnasında bir engele takılarak tınılarını sürtünme ya da...
13.10.2021
Türkçede sesler ya ağızda ya da genizde oluşmasına göre ağız...
13.10.2021
Türkiye Türkçesi'nde bir kelimenin ilk hecesinde kalın ünlü (a,ı,o,u) varsa...
13.10.2021
Ses geçidinde ciğerlerden gelen havanın ses haline gelmesi için kalıptan...
12.10.2021
Sesler akciğerden başlayıp ağız ve burunda sona eren solunum yolları...
12.10.2021
Ses: Kulağın algıladığı titreşimdir. Akciğerlerden gelen havanın etkisiyle seslenme organlarında...