TDE 12

30.10.2023
Seçmeli ders olarak okutulan Ahilik Kültürü ve Girişimcilik dersi için...
07.11.2021
Sözlük, bir dilin söz varlığının bir bölümünü belirli amaçlar dahilinde...
05.11.2021
Göçler, coğrafi koşullar, içinde bulunulan toplum gibi etmenler hem yazı...
04.11.2021
Edebiyat bilimi, edebi eserler dünyasını, psikoloji ve psikanaliz ise insanın...
03.11.2021
Edebiyat, güzel sanatların bir koludur. Edebiyat, yaratmaya dayalı bir insan...
14.10.2021
Seslerin oluşturdukları anlamlı ve görevli ses birliklerinde (kelime ve hece)...