TDE 11

29.10.2023
Türk edebiyatında minimal hikâye, çok kısa hikâye, öykücük, kısa kısa...
29.10.2023
Modernist eserlerde toplumdaki değer çatışmaları, bireyin bunalımları, karmaşık ruh hâli,...
29.10.2023
1960 sonrası Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında bazı sanatçılar dini yönelime...
29.10.2023
Bu dönemde Adalet Ağaoğlu, Tomris Uyar, Füruzan gibi yazarlar toplumcu...
29.10.2023
1940-1960 döneminde hikâye türünde farklı eğilimler görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde...
29.10.2023
Cumhuriyet Dönemi Hikaye (1923-1940). Cumhuriyet’in ilk yıllarında Halide Edip Adıvar,...
29.10.2023
Edebî eserler belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılır. Edebî eserlerin...
29.10.2023
Edebiyat ilhamını toplumdan alır ve yine topluma aktarır. Bir toplumun...
27.09.2023
Hümanizm, kilise ve devlet baskısına dayalı ortaçağ zihniyetine karşı hür...
27.09.2023
Klasisizm, 17. yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkmıştır. Akıl, sağduyu ve...
27.09.2023
Romantizm (coşumculuk)Fransa’da, 1830’larda klasizme tepki olarak doğmuştur. Duygu, coşkunluk ve...
27.09.2023
Yalnızca yaşananın anlatılmasına yönelen gerçekçiler, olaylar ve kişiler karşısında tarafsız...
27.09.2023
Determinizm anlayışını romana getiren Natüralizm 19. yüzyılın ikinci yarısında...
27.09.2023
Sembolizm 19. yüzyılın son çeyreğinde parnasizme tepki olarak doğmuştur.Dış dünya...
27.09.2023
19.yy’ın sonlarında ortaya çıkan Empresyonizm birçok özelliğiyle Sembolizmin devamı sayılabilecek...
27.09.2023
Sürrealizm Freud’un “psikanaliz” kuramının edebiyata uyarlanmış biçimidir. İnsanı bütünüyle kavrayabilmek...
27.09.2023
Kübizm önce resimde ortaya çıkmıştır. Sonrasında edebiyata geçer. *Empresyonizme tepki...
27.09.2023
Edebiyat akımlarının oluşmasında toplumsal değişmeler ve gelişmeler, bilimsel ve teknolojik...
27.09.2023
Ekspresyonizm/Dışavurumculuk, Ekspresyonizm ne demektir? Ekspresyonizm akımının doğup geliştiği ortam, özellikleri,...
27.09.2023
Fütürizm nedir, fütürizm akımı ne demek, fütürizm nerede ortaya çıkmıştır,...
27.09.2023
Harfçilik anlamına gelen ve lettre (harf) kelimesinden türetilen letrizm, İkinci...
27.09.2023
Edebiyat, insana dolayısıyla topluma has bir uğraştır. İster şahsi ister...
21.06.2022
Cumhuriyet Dönemi 1950 - 1980 arasında milli edebiyat ve sosyal...