ROMANTİZM (COŞUMCULUK)

Romantizm (coşumculuk)Fransa’da, 1830’larda klasizme tepki olarak doğmuştur. Duygu, coşkunluk ve hayal önem kazanır. Akıl ve mantık,

ROMANTİZM (COŞUMCULUK)
A+
A-
27.09.2023
1.970

ROMANTİZM (COŞUMCULUK)

 • Fransa’da, 1830’larda klasizme tepki olarak doğmuştur.
 • Duygu, coşkunluk ve hayal önem kazanır.
 • Akıl ve mantık, lirizm içinde erir.
 • Konular tarih ve ulusal kültürden alınır.
 • Yapıtlarda aşk, ölüm, doğa konuları işlenir.
 • Romantik sanatçılarda karamsarlık egemendir. Kahramanlarda keder, hüzün, çaresizlik gözlenir.
 • Klasiklerin önemsemediği din duygusuna geniş yer veren romantiklerin kahramanlarının çoğu dindardır.
 • Romantizm doğmadan önce Shakespeare’ in eserlerinde bu akımın özellikleri görülür. Aynı durum Cervantes ’ in “DonKişot” adlı eserinde de görülür. Bu nedenle bu sanatçılar bu akımın öncüsü sayılır.
 • İnsan ruhuna önem verilerek karşıtlıklardan, (ak-kara, güzel-çirkin, iyi-kötü…) yararlanılır.
 • Gerçek, bir yönüyle değil; çirkin, bozuk, gülünç… Bütün yönleriyle ele alınır.
 • Sanatçılar, yapıtlarında kişiliklerini gizlemez; olaylar karşısında duygu ve görüşlerini açıkça anlatırlar.
 • Sanat toplum içindir, anlayışı hâkimdir.
 • Tiyatroda, üç birlik kuralı yer, zaman ve olay birliği terk edilmiş, dram gelişmiştir.

Romantizm Temsilcileri:

*Shakespeare

*Byron

*Shelley

*Keats

*Goethe

*Schiller

*J. J. Rousseau

*Chateaubriand

*Madame de Stael

*Lamartine

*Victor Hugo

*Aleksandre Dumas Pere Alfred de Musset

*Alfred de Vigny

*Puşkin

Türk edebiyatında romantizm temsilcileri:

*Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhak Hamit, Recaizade Mahmut Ekrem (şiirlerinde)

Romantizm Örnek Metin Analizi

Aşağıdaki metin, Victor Hugo’nun romantizmin özelliklerini yansıtan Sefiller adlı romanından alınmıştır.

“Adam üç adım atıp masanın üzerindeki lambaya yaklaştı.

— Vay canına, diye devam etti, olan biteni anlamamış gibi görünerek, bu mümkün değil. Duymadınız mı? Ben bir kürek mahkûmuyum. Ağır hapis cezası aldım. Cebinden katlanmış büyük bir sarı kâğıt çıkardı. İşte kimliğim. Gördüğünüz gibi, sarı. Gittiğim her yerden kovulmamı sağlıyor. Okumak ister misiniz? Okumayı zindanda öğrendim. Orada gitmek isteyenler için bir okul var. Bakın üzerinde ne yazıyor: Jean Valjean, serbest bırakılmış kürek mahkûmu, doğum yeri… Bu sizin için önemli değil, on dokuz yıl zindanda kalmış. Beş yıl hırsızlıktan, on dört yıl dört kez kaçmayı denediği için. Bu şahıs çok tehlikelidir. İşte hepsi bu. Herkes beni kapı dışarı etti. Siz beni kabul ediyor musunuz? Burası han mı? Bana yiyecek bir şeyler ve yatacak bir yer verir misiniz? Ahırınız var mı?

— Madam Magloire, dedi piskopos, yüklükteki yatağa temiz çarşaf koyun.

Daha önce iki kadının ne kadar itaatkâr olduklarını belirtmiştik. Madam Magloire talimatı yerine getirmek için salondan çıktı.

Bu parçanın alındığı metin romantizm akımına bağlıdır. Konu günlük hayattan alınmıştır. bir psikopos ile eski bir kürek mahkumunun konuşması anlatılır. Karakterler toplumun farklı kesimlerinden alınmıştır. Örnek: Bir psikopos, bir madam ve eski suçlu olan sıradan bir vatandaş. Diyalog (soru işaretlerinin gelme sebeplerinden biridir) biçimindeki parçada eski mahkum, iç dünyasını yansıtmıştır: “İşte kimliğim. Gördüğünüz gibi, sarı. Gittiğim her yerden kovulmamı sağlıyor.” konuşması, adamın eskiden ceza yatmış olmasının bireysel deneyimine nasıl yansıdığını anlatır.

“Herkes beni kapı dışarı etti. Siz beni kabul ediyor musunuz?” diye sormasını dışlanma ve reddedilme geçmişini, onu kabul edecek birilerini bulma arayışını; yani yine bireysel deneyimlerini ve bu deneyimlerin onda oluşturduğu duyumları ortaya koyar.

“… dedi piskopos…” sözünde görüldüğü gibi romantizmde dini karakterler de ön plana çıkmaktadır.

Dil, anlatım açısından serbesttir. Diyalog içerisinde kişisel görüşlerini belirli bir düzene bağlı kalmadan; akıllarına geldiği şekilde iletir.

Yazar karakterler hakkındaki görüşlerini açıkça söyler: “… iki kadının ne kadar itaatkâr olduklarını belirtmiştik.” ve “… biteni anlamamış gibi görünerek.” gibi alıntılarda da görülüyor.

Not 1: Bir parça soru işaretleriyle süslüyse romantizm olma ihtimali yüksektir. Çünkü romantizmde soru ve sözde soru cümleleri oldukça fazla kullanılır.

Not 2: Romantizm akımında daha çok şiir, tiyatro, roman gibi türlerde eser verilmiştir. Tiyatroda dram türü bu akımla ortaya çıkmıştır.

Not 3: Romantizmde yazar kişiliğini gizlemez.

Romantizm Akımı Örnek Sorular

1- Romantizmle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
A) Karşıtlıklar ve tesadüf olay akışını sağlayan önemli unsurlardır.
B) Klasisizmin tüm kural ve biçimleri yıkılmıştır.
C) V. Hugo, bu akımın kurucusu ve kuramcısı kabul edilir.
D) İnsan değişmeyen yönleriyle ön plana çıkarılmış, çevre göz ardı edilmiştir.
E) Aklın yerine duygu önemsenmişitir.

2- 17. ve 18. yüzyıllar arasında klasisizme tepki olarak doğan bu akımın kurucusu ve kuramcısı Victor Hugo’dur. Bu akım; düzen, uyum, denge, akılcılık ve idealleştirme gibi kavramları reddeder. Hayal ve duyguya önem veren bu akım doğaya karşı büyük bir sevgi besler. Uzak ülkelerin, doğa görünümlerinin betimlenmesini önemser.
Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Natüralizm
B) Romantizm
C) Sürrealizm
D) Ekspresyonizm
E) Realizm

3- I. Yunan ve LAtin edebiyatları yerine yerel ve ulusal unsurlar öne çıkarılmıştır.
II. Duygulara, düşlere ve tutkulara geniş yer verilmiştir.
III. Tiyatroda “üç birlik” kuralı yıkılmış ve “dram” türü doğmuştur.
IV. Dil özgürleşmiş, dilin anlatım olanakları artmıştır.
V. Her şeyden önce gözleme önem verilmiştir.
Yukarıdaki yargılardan hangisi, romantizm akımının özelliklerinden değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Bizi Takip Edin

Diyariedebiyat.com ailesi olarak sunduğumuz paylaşım ve içerikleri yakından takip etmek için sosyal medyada bizi takip edin.

📌Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız.

📌Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız.

📌İnstagram hesabımızı takip etmek için tıklayın.

📌Twitter takip için tıklayınız.

Yıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 0 Average: 0]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.