KONU ANLATIMI 9

9. Sınıf Konu Anlatımı

9. Sınıf Konu Anlatım Sayfası

9. Sınıf konu anlatım sayfası. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin ünitelere ve konulara ayrılmış özet bilgileri vardır.

1. ÜNİTE: GİRİŞ

Edebiyat (Yazın)
Edebiyat ve Bilim
Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi
Metinlerin Sınıflandırılması
Dilin Kullanımdan Doğan Türleri
Yazma Süreci
İletişim

2.ÜNİTE: HİKÂYE

Hikâye
Hikâye Türleri
Anlatım Biçimleri
Anlatım Teknikleri
Dil Bilgisi
Hikâye Yazma Aşamaları
Sunu

3.ÜNİTE: ŞİİR

Şiir
Nazım Birimi
Nazım Biçimi
Nazım Türü
Söyleyici
Mahlas
Tapşırma
Ahenk Unsurları
Manzume ve Şiir Ayrımı
Konularına Göre Şiir Türleri
İmge
Edebî Sanatlar (Söz Sanatları)
Dil Bilgisi

4.ÜNİTE: MASAL / FABL

Masal
Masal Planı
Fabl
Fabl Planı
Dil Bilgisi
Masal / Fabl Yazma Aşamaları
Dinleme Türleri
Etkili Dinleme

5.ÜNİTE: ROMAN

Roman
Romanın Yapı Unsurları
Romanın Hikâyeden Ayrılan Yönleri
Anlatım Teknikleri
Dil Bilgisi
Hazırlıklı Konuşma

6.ÜNİTE: TİYATRO

Tiyatro
Tiyatronun Yapı Unsurları
Temel Tiyatro Terimleri
Dil Bilgisi
Kısa Oyun Yazma Aşamaları

7.ÜNİTE: BİYOGRAFİ / OTOBİYOGRAFİ

Biyografi
Otobiyografi
Tezkire
Dil Bilgisi
Öz Geçmiş Yazma Aşamaları

8.ÜNİTE: MEKTUP / E-POSTA

Mektup
Mektup Türleri
Özel Mektup ile Edebî Mektup Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
E-posta
Dil Bilgisi
Mektup Yazma Aşamaları
Dilekçe
Tutanak
Açık Oturum

9.ÜNİTE: GÜNLÜK / BLOG

Günlük
Blog
Dil Bilgisi
Günlük Yazma