10. Sınıf TDE 1.Dönem 2. Yazılı Soruları – 1

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları

10. Sınıf TDE 1.Dönem 2. Yazılı Soruları – 1
A+
A-
12.12.2022
4.010

10. Sınıf TDE 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

2022-2023 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI  ………………………………………………………. LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

Adı – Soyadı:                                                  Sınıfı:                                      No:                  Puanı:

SORULAR

1. Türk sinemasında canlandırılan Battal Gazi karakteri hakkında bildiklerinizi anlatınız. Battalname hakkında bilgi veriniz. (15p)


2. Aşağıdaki şiirin türünü belirleyiniz. Açıklayınız. (15p)
Ben yürürem yana yana

Işk boyadı beni kana

Ne âkilem ne divane

Gel gör beni ışk n’eyledi

(ışk: aşk) Yunus Emre


3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, uygun kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.(5×2=10p)

a. ……………………………………….. Türkçenin ilk sözlüğü, dil bilgisi kitabıdır.

b. ……………………………………….. Türk edebiyatında yazılmış ilk mesnevidir.

c. ……………………………………….. tasavvufi bir eser olup Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.

ç. ……………………………………….. alegorik bir eserdir, dört sembolik kahramanın karşılıklı konuşmalarından oluşur.

d. Geçiş dönemi eserleri ……………………………………….. lehçesiyle yazılmıştır.


4. Bu edebiyat, Türk halk edebiyatının bir koludur. Bu edebiyatta az da olsa Arapça ve Farsça kelimelere yer verilir. Allah ve insan sevgisini yoğun işleyen bu edebiyat XIII. yy.da başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen edebiyatla ilgili eser vermiş sanatçılardan biridir?

A) Yunus Emre            B) Baki            C) Şeyhi           D) Karacaoğlan            E) Nedim


5. Uzaktır seçilmiyor

Gönüldür geçilmiyor

Gönül bir top ibrişim

Dolaşmış açılmıyor

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi

söylenemez?

A) Rediflere yer verilmiştir.

B) 7’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

C) Âşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.

D) Söz sanatına yer verilmiştir.

E) Kafiye düzeni “aaxa”dır.


6. (I) Gök tüylü ve gök yeleli bu büyük erkek kurt bir kaç gün sonra durdu. (II) Oğuz Kağan da askeri ile durdu. (III) Burada İtil Müren adında bir deniz vardı. (IV) Bu İtil Müren’in kenarında bir kara dağın önünde savaş başladı. (V) Okla, kargı ile ve kılıçla vuruştular. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde sıfat tamlaması kullanılmamıştır?

A) I ve II          B) I ve III         C) II ve III        D) II ve V        E) IV ve V


7. Köroğlu’yum medhim merde yeğine

Koç yiğit değişmez cengi düğüne

Sere serpe gider düşman önüne

Ölümü karşılar meydan içinde

Verilen dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiirin son dörtlüğünden alınmıştır.

B) Halk şiiri geleneği doğrultusunda yazılmıştır.

C) Ses benzerlikleri vardır.

D) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

E) Anonim halk edebiyatı örneğidir.


8.  Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili bölümlerin hangisi isim tamlaması değildir?

A) Eserlerinde tabiat tasvirlerini çok canlı anlatırdı.

B) Okuduğu şiirin dünyasına hemen de kaptırmıştı kendini.

C) Hikâyenin olay örgüsünü yazmaya çalışıyordu.

D) Romandaki kahramanların ruh hâlleri onu etkilemişti.

E) Elindeki kalın kitabı akşamdan beri bitirmeye çalışıyordu.

9.Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.(5X2=10p )

a)İlyada b) Kalevala c)Şinto ç) Şehname d)Nibelungen              

(  ) Yunan         (  ) Fin  (  )  Japon (  ) Alman (  ) İran (  ) Hint              


10. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5X2=10p)

       a. (  ) İslami Dönem’in ilk Türk Destanı Battalname’dir.

       b. (  ) Battalname sadece manzum olarak yazılmıştır.

       c. (  ) Alper Tunga’dan bahseden İran destanı Ramayana’dır.

       ç. (  ) Mehmet Akif’in Çanakkale Savaşları için kaleme aldığı “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiir, yapma bir destandır.

  d. (  ) Destanlar bir milletin millî kimliği ile alakalıdır.


Not: İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Noktalama ve yazım kurallarına dikkat ediniz. Sınav süresi 1 ders saatidir.

                                                                                                                                                        /    /2022

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.                             Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.                               Okul Müdürü
Bizi Takip Edin

Diyariedebiyat.com ailesi olarak sunduğumuz paylaşım ve içerikleri yakından takip etmek için sosyal medyada bizi takip edin.

📌İnstagram hesabımızı takip etmek için tıklayın.

📌Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız.

Yıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 2 Average: 5]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.