11. Sınıf 1. Dönem SORUMLULUK Sınavı

11. sınıf 1. Dönem Sorumluluk Sınavı soruları ve cevapları

11. Sınıf 1. Dönem SORUMLULUK Sınavı
A+
A-
25.10.2022
3.087

İndirme linki aşağıdadır. Word dosyasının içinde 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem Sorumluluk Sınavı soruları ve cevapları bulunmaktadır.

2022-2023  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI  ………………LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1. DÖNEM SORUMLULUK SINAVI SORULARI

Adı – Soyadı:                                                  Sınıfı:                                      No:                  Puanı:

SORULAR

İnsanın bir kitapta kendini bulması, tanıması ne anlama gelir? Aynı anda hem düpedüz sıradan hem de gene eşsiz gizemde bir deneyim gibidir. Sayfaları çevirirken kuvvetli bir betimlemenin, bir olaylar kümesinin,  karakterler arasında geçen bir konuşmanın, bir iç monoloğun etkisine kapılırım. Metin ile okur arasındaki boşluk birdenbire, habersizce, şimşek gibi bir anda çakıveren bir bağlantıyla aşılır; bir yakınlık ya da uyuma ışık vurur. Sözcüklerin belli bir birleşiminin barındırdığı önsezi karşısında şaşıp kalmış olan ben ya böyle bir anın gelmesini bekliyor ya da böyle bir anla tesadüfen karşılaşıyorumdur. Her iki durumda da bana hitap edildiğini, çağrıldığımı, davet edildiğimi hissederim: Okuduğum sayfalarda kendi izlerimi bulmaktan alamam kendimi. Bir şeylerin değiştiği su götürmez, perspektifim başka bir yöne kaymıştır, daha önce görmediğim bir şeyi görüyorumdur. İnsanı okumaya yönelten güdülerden biri de gündelik deneyimlere ve toplumsal hayatın şekline ilişkin daha derinlikli bir algı kazanma umududur. Edebiyatın şeylerin nasıl olduğuna dair algımızı geliştirme, genişletme veya yeniden düzenleme gücü vardır.

1. Edebiyatın kendi dışımızdaki dünyayı algılamamızda sizce nasıl bir işlevi vardır? Düşüncelerinizi açıklayınız. (15p)


2.Kitapların olmadığı bir zaman hayal edin. Kitaplarla bugüne kadar kurduğunuz ilişkiyi düşünerek bu durumun size neler hissettirebileceğini betimlemeye çalışın. (15p)


3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, uygun kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.(5×2=10p)

Anılagelmek                           birbiri                   birtakım              Hapsolmak                             elebaşı

kabul etmek                            niçin                          hiçbir                             oynayabilmek

a)   Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. (…………………….)

b)   Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki başı sözüyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamaları bitişik yazılır. (…………………….)

c)  Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır. (…………………….)

ç)  Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır. (…………………….)

d)  -a, -e, -ı, -i, -u, -ü zarf-fiil ekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve yazmak fiilleriyle yapılan tasvirî fiiller bitişik yazılır. (…………………….)


4.  Herkesin gözü ve kulağı haberlerden, dizilerden, reklamlardan çok, hava raporlarında (I) Yarınki yazgımız kara kış mı (II) yoksa ılık hava mı olacak (III) Dersaadet’e ilk defa gelen bir yabancı, Sefiri Kebir Cevdet Paşaya (IV) “İstanbul’un iklimi nasıldır paşam?” diye sormuş (V) (8p)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti (?) konulması uygun olur?

  1. A)I B) II C) III D) IV E) V

5. Gazete, aşağıdaki türlerden hangisinin  gelişiminde etkili olmuştur? (8p)

A) Hikâye B) Anı C) Fıkra D) Roman E) Günlük


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır? (8p)

A) Mizah / her aklın, her zekânın dokuyacağı bir kumaş değildir.

B) Akıllı insan / şüphesiz / atasözünün dediği gibi / yapmalıdır.

C) Birden / etrafımızda / dünyanın bütün manzaraları / değişti.

D) Dünyanın güzelliğinden / korkmaya / başlamıştık.

E) Dünyada, insanlar arasında en iyi, en isabetli dağıtılmış olan şey / akıldır.


7.Sanatta mutlaka uyulması gereken kaideler vardır. Bu kaideler fantezi değildir. Yazarlık zor meslek-tir, şaheser, ancak sürekli çalışma ile meydana gelir. Yüksek bir ahlâk şuuruna dayanmayan sanat, boş ve zararlı olur. “Akıl ve mantığı seviniz, eserleriniz en büyük süs ve kıymetini ondan alsın. Tabiattan hiç ayrılmamalı. Çünkü tabiat, hakikattir. Hakikatten başka hiçbir şey sevimli ve güzel değildir. Sahte şeyler, can sıkıcı ve yorucudur. Aklınızla bir seçim yaparak tabiatı taklit ve tasvir ediniz. Bize, insan kalbinde değişmeden kalan şeyleri tanıtan “Eskiler”i inceleyiniz!”

Bu sözler aşağıdaki akımlardan hangisinin edebiyat anlayışını yansıtır? (8p)

A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Natüralizm E) Sembolizm.


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? (8p)

A) Yine Anneler Günü hediyesini erkenden hazırlamış.

B) Anadolu’da hıdırellez farklı etkinliklerle mayıs ayında kutlanır.

C) Buzul Dönemi’nde yeryüzü buzullarla örtülüydü.

D) Bu seneki zirve tırmanışı Ağrı Dağı’nda gerçekleşmiştir.

E) Türk Dil Kurumu, 1932’de Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur.


9.Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.(5X2=10p )

a) Vadideki Zambak                     (  ) Realizm

b) Sabahattin Ali                            (  ) Romantizm

c)Victor Hugo                                (  ) Toplumcu gerçekçi

ç) Emile Zola                                 (  ) Natüralizm

                                                       (  ) Lehçe


10. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5X2=10p)

  a) (…)Cumhuriyet Dönemi’nde 1923-1940 yılları arasında daha çok, bireyin iç dünyasını yansıtan hikâyeler yazılmıştır.

  b) (…)Sanat eserlerinin amacı, nesnel gerçekleri öğretmek ve onlarla ilgili bilgi vermektir.

  c) (…)“Ben daha gidip çocukları komşudan alacağım.” cümlesinde altı çizili öge dolaylı tümleçtir.

  ç) (…)Hikâye ve roman öğretici metinler arasında yer alır.

  d) (…)1950’li yılların hikâyeciliğinde genellikle toplumcu gerçekçilik anlayışına bağlı eserler verilmiştir.

Noktalama ve yazım kurallarına dikkat ediniz. Sınav süresi 1 ders saatidir.

              Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.                                                                                         …/…/2021                                     www.diyariedebiyat.com/                                            Okul MüdürüYıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 0 Average: 0]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.