12. Sınıf 1. Dönem Sorumluluk Sınavı

12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sorumluluk sınavı sorularını sitemize yükledik. 9. sınıf sorumluluk sınavı; doğru yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme, test

12. Sınıf 1. Dönem Sorumluluk Sınavı
A+
A-
25.10.2022
10.150

İndirme linki aşağıdadır. Word dosyasının içinde 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem Sorumluluk Sınavı soruları ve cevapları bulunmaktadır.

2022-2023  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI  https://www.diyariedebiyat.com/ LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1. DÖNEM SORUMLULUK SINAVI SORULARI

Adı – Soyadı:                                                  Sınıfı:                                      No:                  Puanı:

SORULAR

1. Konfüçyüs: “Bir ülkeyi yönetme görevini bana verseler, hiç kuşkusuz dili gözden geçirmekle işe başlarım.” diyor. “Çünkü dil yetersizse sözcükler anlaşmayı sağlayamaz, düşünce anlatılamaz. Ödevler gereğince yapılamaz; töre, kültür bozulur. Töre, kültür bozulursa hukuk yanlış yola sapar. Bu durumda şaşkınlığa kapılan halk; ne yapacağını, işin nereye varacağını kestiremez. İşte bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir.” Konfüçyüs’ün bu görüşüne katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi nedenleriyle birlikte kısaca yazınız. (15p)


2.Türk edebiyatının başlangıçtan bugüne Türkçe sözlüklerini yazınız. (15p)


3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, uygun kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.(5×2=10p)

a) Türkçenin ilk sözlüğü…………………………………. dür.

b)Zamahşeri nin yazdığı………………………Arapça Farsça Türkçe ve Moğalca biçiminde düzenlenmiştir.

 c) Türk dil konusundaki çalışmalar için TDK ………………..kuruldu.

ç)Postmodernizm ……………… Türk edebiyatında görülmeye başlandı.

d) Bir metnin içinde diğer metinlerden alıntı yapma ve bilim dallarıyla ilişki kurmaya …………………denir.


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? (8p)

A) Ablası, 2018( )2019 eğitim-öğretim yılında liseyi bitiriyor.

B) Moğolca da Türkçe gibi Ural( )Altay dil ailesine mensuptur.

C) İstanbul Üniversitesi Fen( )Edebiyat Fakültesine geçen yıl başlamıştı.

D) Türkçe( )İngilizce Sözlük’ünü gramer derslerinde fazlasıyla kullanırdı.

E) Uzun ince bir yoldayım( )Gidiyorum gündüz gece, dizelerini mırıldandı.


5. Romanda kişiler, belirli bir toplumsal çevre içinde ele alınır. Karakter çizme, tipleme yollarıyla verilir insan ögesi. Bu yönde de değişik tespitler ve düşünceler vardır.Sözgelimi Virginia Woolf’a göre çağdaş romancının görevi, insanın iç dünyasıyla ilgilenmektir. Dış dünyaya yönelen yazarlar gerçeği veremezler. Yapılacak iş, yeni anlatım yolları deneyerek kişilerin iç dünyasına yönelmektir. Çünkü insan yaşamının gerçekleri kişilerin içinde saklıdır.

Aşağıdaki yargılardan hangisi parçada anlatılanları destekler niteliktedir?  (8p)

A) Edebiyat ile felsefenin birbirinden yararlanması kaçınılmazdır.

B) Edebiyat kişilerin iç dünyasını bütün ayrıntılarıyla anlatır.

C) Edebiyat; sosyoloji, tarih, felsefe gibi bilimlerden etkilenir.

D) Gerçekliğe ulaşmak isteyen edebî ürünler psikolojiden yararlanmalıdır.

E) Yaşamın gerçekleri, romanlarda anlatılan kişilerin dış dünyayla ilişkilerinde


6. Tramvay, Galata Köprüsü üzerinden tarihî yarımadaya I geçerek Sultanahmet’e vardığında sırasıyla iki farklı şehrin çehresine şahit olan yolcu, burada bir müddet beklemek zorunda kalacak. Roma hipodromu olan II At Meydanı çevresindeki yapıların ışıltısı karşısında III büyülenecek; üç devrin mabedi bin beş yüz yıllık Ayasofya Camisi, etrafı süsleyen Alman çeşmesi gibi IV anıtlar geçidinin V ortasında başı dönecektir.

 Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I      B) II     C) III    D) IV   E) V


7. Balıkçı ( ) orfinozu ( ) şimdiye dek tuttuklarına hiçbbenzemeyen bu balığı ( ) heyecanla ( ) özlemle beklemiş ( )emeğinin karşılığını sonunda alabilmişti ( )

 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A.(-) (,) (-) (,) (;) (.)

B. (;) (,) (,) (;) (;) (.)

C. (,) (-) (-) (;) (,) (.)

D. (;) (-) (-) (,) (;) (…)

E.(,) (-) (-) (,) (;) (.)  


8. Richard Strauss, bugünün orkestra repertuvarının demirbaşları arasında sayılan bir dizi senfonik şiirle ve opera alanındaki kalıcı eserle tanınan en önemli bestecilerdendir. Özellikle Salome adlı operası sansasyon yaratmış, sayısı yüz elliyi aşan lietleri ile bir şarkı ustası olarak müzik tarihindeki özgün yerini almıştır. Günümüz operaları hâlen onun zengin sahne çalışmalarından yararlanır. Gerek lietlerinde gerek görkemli orkestral eserlerinde lirik gücünü kuvvetle hissettiren Strauss, bugün de dünyanın önde gelen solistlerini mıknatıs gibi kendine çekmektedir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A. Benzetme 

B.Öznellik

C.Tartışma 

D.Örnekleme

E.Karşılaştırma


9.Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.(5X2=10p )

a)Mecaz                                     (  ) düzenlemece

b) Kıpçak                                  (  ) İstanbul Türkçesi

c)Kültür Dili                               (  ) kuman

ç) Şemsettin Sami                     (  ) Kamus ı Türki

                                                    (  ) değişmece


10. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5X2=10p)

a. (  ) Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonuna iki nokta konur .

b. (  ) Olay, düşünce, duygu ve hayâlleri dil aracılığıyla, sözlü veya yazılı olarak etkili ve güzel bir  biçimlendirme sanatına  Edebiyat denir.

c. (  ) İnsanın ruhsal durumunu anlatan bir edebî metin psikoloji biliminden yararlanır.

ç. (  ) Sözlük çalışmaları Şemsettin Sami tarafından yapılmıştır.

d. (  ) Sanat metinlerinin ilk örneklerine Tanzimat Döneminde rastlanır.

Not: İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Noktalama ve yazım kurallarına dikkat ediniz. Sınav süresi 1 ders saatidir.

………..                                                                                                                                      …/…/2022

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.                                                                                                          Okul Müdürü

                                                                                                                                                      …………………


Yıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 1 Average: 5]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.