12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem SORUMLULUK Sınavı Soruları – 1

Sizler için 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sorumluluk sınavı sorularını sitemize yükledik. 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sorumluluk sınavı; doğru yanlış, boşluk doldurma,

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem SORUMLULUK Sınavı Soruları – 1
A+
A-
25.10.2022
2.429

12. Sınıf Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem SORUMLULUK Sınavı Soruları

İndirme linki sayfanın altındadır. Word dosyasının içinde 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem Sorumluluk Sınavı soruları ve cevapları bulunmaktadır.

2022-2023  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI  ………………LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI (SORUMLULUK SINAVI) SORULARI

Adı – Soyadı:                                                  Sınıfı:                                      No:                  Puanı:

SORULAR

1. Türk Dil Kurumunun başkanı siz olsaydınız dilin doğru kullanımı, sözlük ve yazım kılavuzunun daha yaygın kullanımı, ana dil bilincinin geliştirilmesi gibi konularda nasıl bir çalışma yürütürdünüz? Düşüncelerinizi aşağıda boş bırakılan yere kısaca yazınız. (15p)


2. Musiki, her şeyden önce musiki;

Onun için tekli mısradan şaşma.

Kıvrak olur, erir havada sanki,

Ağır aksak söyleyişe yanaşma.

Verlaine’in Şiir Sanatı adlı şiirinden bir parça verilmiştir. Bu parçadan hareketle sembolizm ile ilgili çıkarımlarınızı aşağıda boş bırakılan yere yazınız. (15p)


3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, uygun kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.(5×2=10p).

a)  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda bazı şiir anlayışları ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki “öz

şiir” olarak da adlandırılan …………………………………….. anlayışıdır.

b )  Çile şairi” olarak adlandırabileceğimiz  şair ……………………………..tir.

c) ……………… pozitivizmin bilimsel felsefesinden yola çıkıldığı için gerçekçi gözleme büyük önem verilir.

ç) Fahriye Abla” şiiriyle  tanınan ………………………………….tır.

d )Türk romanı Anadolu konusunu ……………………….. Döneminde işlemeye başlamıştır.


4Aşağıda verilen bilgilerden hangisi “saf şiir” anlayışı için söylenemez? (8p)

A) Ahenk, müzikalite ön plandadır.

B) Daha çok bireysel temalar işlenmiştir.

C) Sembolizm akımının izleri görülür.

D) Türk edebiyatında Fransız şiirinin etki-

siyle ortaya çıkmıştır.

E) Orhan Şaik Gökyay bu anlayışta eserler

vermiştir.


5. “Türk edebiyatında olay hikâyesi, durum hikâyesinden daha çok sevilmiş ve okunmuştur. Bu nedenle

bu alandaki birçok sanatçı olay hikâyesi yazmaya yönelmiştir.”

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçılardan biri değildir? (8p)

A) Ömer Seyfettin

B) Reşat Nuri Güntekin

C) Refik Halid Karay

D) Sabahattin Ali

E) Memduh Şevket Esendal


6. Virgülle ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi yay ayraç içindeki açıklamayla uyuşmamaktadır? (8p)

A) İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. (Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur.)

B) Şiirde ağır bir dil kullanmış, kimi zaman Türkçe sözcüklerle Fransızca sözcükleri uyaklamıştır.

(Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.)

C) Bir oğlunu, bir goncanı kurban ettin çok mudur? (Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime

gruplarının arasına konur.)

D) O, anlamın beyitte tamamlanması geleneğine karşı diğer dizelere yayılması çığırını açmıştır.

(Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur.)

E) Halk için, halkın konuştuğu dille, hece ölçüsüyle yazılan bu şiirler millî duyguları dile getirir.

(Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konur.)


 8. Saat Çini vurdu birden: pirinççç

Ben gittim bembeyaz bir uykusuzluktan

Kasketini eğip üstüne acılarımın

Sen yüzüne sürgün olduğum kadın

Karanlık her sokaktaydın gizli her köşedeydin

Bir çocuk boyuna bir suyu söylerdi. Mavi.

Verilen şiir parçası aşağıdaki sanatçılar-

dan hangisine ait olabilir?

A) Orhan Veli Kanık

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Cemal Süreya

D) Attilâ İlhan

E) Ataol Behramoğlu


7.I. Biraz sonra okul zili çalacak ve dışarıya çıkacağız.                  

II. Çocuklar, kuşların ağaçta ki yuvalarını düzeltiyorlar.

III. Sinemaya saat kaçda gidelim, diye sordu.

IV. Siz ki nice zaferlere imza atmış insanların evlatlarısınız.

V. Gözlerimin içine baka baka yalan söylüyordu.

Yukarıda verilen numaralandırılmış  cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı  vardır?

A) I ve II            B) II ve III         C) II ve IV     D) III ve IV        E) III ve V


9.Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.(5X2=10p )

a)Halit Ziya Uşaklıgil                    (  ) Realizm

b) Sabahattin Ali                            (  ) Romantizm

c)Namık Kemal                              (  ) Toplumcu gerçekçi

ç) Hüseyin Rahmi Gürpınar           (  ) Natüralizm

                                                       (  ) Dadaizm


10. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5X2=10p)

   a) (…)Romancı yaşamı farklı şekilde yansıtır.

   b) (…)Sanat  eserlerinin amacı, nesnel gerçekleri öğretmek ve onlarla ilgili bilgi vermektir.

   c) (…)Cumhuriyet şiirinde şairler sembolizm ve parnasizm akımıyla yazmıştır.

   ç) (…)Memleket Edebiyatı’nda ölüm, aşk ve tabiat en çok işlenen temalardandır.

   d) (…)1950’li yılların hikâyeciliğinde genellikle toplumcu gerçekçilik anlayışına bağlı eserler verilmiştir.

Noktalama ve yazım kurallarına dikkat ediniz. Sınav süresi 1 ders saatidir.

                                                                                                                                                  …/…/2022

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.                                                                                                        Okul MüdürüYıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 1 Average: 5]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.