Antep Savunması Kronolojisi Soruları

1. “Antep Savunması Kronolojisi” adlı kitap hangi tarihleri kapsamaktadır?
A)1920-1923
B)1919-1921
C)1918-1921
D)1918-1922
E)1920-1923

Antep Savunması Kronolojisi Soruları
A+
A-
22.11.2022
5.785

Antep Savunması Kronolojisi Soruları

1. “Antep Savunması Kronolojisi” adlı kitap hangi tarihleri kapsamaktadır?

A)1921-1923

B)1919-1921

C)1918-1921

D)1918-1922

E)1920-1923

2. “Antep Savunması Kronolojisi” adlı kitabın yazarı kimdir?

A) İlber Ortaylı

B) Halil İnalcık

C)Fevzi Paşa

D) Damat Ferit Paşa

E) Bilgehan Pamuk

3. “Müslüman toprağında heç gâvur olur mu!” diyerek Anadolu’nun işgaline tepki gösteren ilimiz hangisidir?

A) Mersin

B) Gaziantep

C) Şanlıurfa

D) Mardin

E) Diyarbakır

4. İngiliz birlikleri Antep’e ne zaman geldi?

A) 17 Aralık 1918

B) 18 Aralık 1918

c) 19 Aralık 1918

D) 20 Aralık 1918

E) 25 Aralık 1918

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Suriye, Mısır, Filistin Irak ve Arabistan üzerindeki hâkimiyetini sona erdiren ateşkes antlaşmasıdır?

A) Sevr

B) Triyanon

C) Nöyyi

D) Mudanya

E) Mondros

6. İngilizlerin Antep’e neye istinaden geldiler?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 10. ve 16. maddeleri

B) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 11. ve 12. maddeleri

C) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 12. ve 13. Maddeleri

D) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 10. ve 15. Maddeleri

E) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 10. ve 17. Maddeleri

7. İngilizler açısından Antep’in önemi nedir?

A) Çok düzlük olması

B) Antep fıstığı yetiştiriciliği yapılması

C) Ulaşımda kavşak noktada olması

D) Coğrafi konum olarak Halep ile Anadolu’nun bağlantısı konumunda olması

E) Anadolu için önemli bir il olması

8. İngiltere’nin Halep’ten sonraki hedefi neresidir?

A) Şırnak

B) Mardin

C) Gaziantep

D) Şanlı urfa

E) Mersin

9. Halep’teki asker ve hayvan sayısının fazla olduğu için mevcut imkânların yetersiz olduğunu bahane ederek kışı geçirmek için Antep’e gelmek isteyen devlet hangisidir?

A) Fransa

B) ABD

C) Almanya

D) Rusya

E) İngiltere

10. Güya sadece kışı geçirmek için gelen İngilizler gerçek yüzlerini ne zaman gösterdiler?

A) 14 Ocak’ta General McAndrev,  şehrin ileri gelenlerini askeri karargaha sert bir üslûpla çağırması

B) İngilizlerin asayişi bozacak hal ve harekette bulunmaları

C) Antep ahalisinin İngilizlere karşı tutumu

D) Anteplilerin İngilizlere tepeden bakması

E) Ermenilerin huzursuzluk yaratmaları

11. Gaziantep’in resmi işgâli ne zamandır?

A) 13 Ocak 1919

B) 14 Ocak 1919

C) 15 Ocak 1919

D) 16 Ocak 1919

E) 17 Ocak 1919

12. Aşağıdakilerden hangisi İngilizlerin desteğini alarak Gaziantep halkına sert davranıp onların canına kastetmiştir?

A) İtalyanlar

B) Ruslar

C) Arnavutlar

D) Ermeniler

E) Gürcüler

13. Aşağıdakilerden hangisi 1915 yılındaki Sevk ve İskân Kanunu ile ülkeden sınır dışı edilmiştir?

A) İngilizler

B) Fransızlar

C) Yunanlar

D) Almanlar

E) Ermeniler

14. 8 Mart 1919’da Antep’te sıkıyönetim ilan ederek silahların ve cephanelerin derhal teslim edilmesini istemiştir?

A) Almanya

B) İngiltere

C) Fransa

D) ABD

E) İtalya

15. Aşağıdakilerden hangisinden 13 Mart’ta depolardaki silahların ve cephanelerin teslim edilmesi istendi?

A) Yarbay İrfan Bey

B) Dişi Kırıkoğlu Hulisi

C) İmamzade Mustafa

D) Evkaf memuru Hakkı

E) Taşçızade Abdullah

16. Aşağıdakilerden hangisi kasap dükkânlarında etlerin kokmasına ve çarşıların pis kokulardan geçilmez olmasına sebep olmuştur?

A) Olağanüstü hal

B) Sıkıyönetim

C) Et fiyatlarının pahalı olması

D) İşgalci güçlerin et alımını yasaklaması

E) İnsanların et yemekten vazgeçmesi

17. Amerikan Hastanesi ve Amerikan Koleji’nin şehirle olan ilişkilerinin olumsuz bir hal alması neyin göstergesidir?

A) Maddi yetersizlik

B) Geçim sıkıntısı

C) Anteplilerin kararlılık ve direnme azmi göstermesi

D) İngilizlerin ilgili davranması

E) Fransızların olağan dışı hareketleri

18. 25 Ekim 1918’de Antep’te gergin bir hava oluşturarak Büyük bir miting düzenlenmesini sebebi nedir?

A)  Fransızların Antep’e gelmesi

B) İngilizlerin Antep’e gelmesi

C) İtalyanların Antep ‘ e gelmesi

D) İngiltere ile Fransa’nın anlaşarak birliklerin birbiriyle yer değiştirmesi

E) Ermenilerin Fransız ordusuna katılmaları

19. Aşağıdakilerden hangisi Belediye Başkanı Mehmet Lütfi imzasıyla protesto edilen olaydır?

A) Rusya işgali

B) ABD işgali

C) İtalyan işgali

D) İngiliz işgali

E) Fransız işgali

20. Aşağıdakilerden hangisi Fransa ile İngiltere’nin topraklarımızı paylaştığı anlaşmadır?

A) Sykes-picot Antlaşması

B) Sevr Antlaşması

C) Mondros Ateşkes Antlaşması

D) Nöyyi Antlaşması

E) Küçük Kaynarca Antlaşması

21. İngiltere Temmuz ayında gayrimeşru olarak işgâl ettiği Antep, Maraş ve Urfa’dan çekileceğini ilan ettikten sonra 15 Eylül’de Fransa ile imzaladığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya

B) Fransa

C) ABD

D) Japonya

E) Rusya

22. Aşağıdakilerden hangisi Antep’in İstanbul’la telgraflaşmasının sansüre uğramasından sonra izlediği yoldur?

A) Batman üzerinden

B) Urfa üzerinden

C) Diyarbakır üzerinden

D) Osmaniye üzerinden

E) Adana üzerinden

23. 29 Ekim’de Fransızlar şehre girerken sevinç gösterilerinde bulunup coşkun tezahüratlarla onları karşılayanlar kimlerdir?

A) Almanlar

B) İtalyanlar

C) İngilizler

D) Ermeniler

E) Ruslar

24. Çarşıda yangın çıkardıkları için tutuklanan Ermeniler kimin yardımıyla serbest kaldılar?

A) İtalyanlar

B) Japonlar

C) İngilizler

D) Fransızlar

E) Yunanlar

25. 5 Kasım’da yani resmi işgâlin ilk günü, Akyol Karakolu’na çekilen Türk bayrağı karakolda görevli hangi polise zorla indirtildi?

A) Hayri

B) Sadık

C) Hasan

D) Mahmmut

E) Hüseyin

26. Fransızların huzursuzluk çıkarmak için teşvik ettiği millet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunanlar

B) Gürcüler

C) Çerkezler

D) Boşnaklar

E) Araplar

27. 23 Kasımda işgale karşı olan keyfiyet mitingde dile getirildi.

Aynı gün mutasarrıf gece devriyesine çıkan Fransızlar protesto etti.

Halk, çarşıda Fransızlara ve Ermenilere ambargo uygulayarak mal satmadı.

Yukarıda verilen bilgilere göre Antepliler ne amaçlamıştır?

A) Fransızları zor durumda bırakmak

B) İngilizleri aç bırakmak

C) İtalyanları sömürmek

D) Otoritesini kullanarak İtalyanlara baskı kurmak

E) ABD baskılarına karşılık vermek

28. Fransız işgaline karşı Anteplilerin hangi kurumu örgütlendi?

A) Heyet-i askeriye

B) Heyet-i Merkeziye

C) Heyet-i Meclis

D) Heyet-i çarşı

E) Heyet-i Memur

29. Aşağıdakilerden hangisi Fransa’nın Antepteki yükselen tansiyonu düşürmek için yaptığı bir uygulamadır?

A) Ermeni yoğunluğu oluşturmaya çalışmaları

B) Antep yetkililerinin sözlerine aldırış etmemeleri

C) Ermenilerin sürekli Antep’e göç ettirilmesi

D) Müslümanlara karşı fiziki saldırılara teşvik

E) Fransa’nın kolonileşme fikrinde olmadığı hatta ziraî, ilmî ve malî alanlarda Fransa devletinin yardım edeceğini söylemleri

30. 29 Aralık’ta Türk tarafı muhatap alınmayarak Fransızlar tarafından gasp edilen yer neresidir?

A) Ekmek fırını

B) Kasap

C) Manav

D) Berber

E) Cami

31. Fransızların ikmal yollarına hasar verip ihtiyaçları temin edilemediği için geri çekilerek Antep’i terk edeceklerini düşünen grup hangisidir?

A) Heyet-i Meclis

B) Heyet-i Doktor

C) Heyet-i Köy

D) Heyet-i Merkeziye

E) Heyet-i Cami

32.İşgale karşı yürütülecek direnişin stratejisi nerede belirlendi?

A) Yarbay İrfan’ın evinde

B) Çavuş Hasan’ın kulubesinde

C) Körükçüzade Ahmet’in evinde

D) Kışlada

E) Tezgahta

33.Fransızların Antep’ten terk etmesi için yürütülecek direnişin stratejisini kim belirledi?

A) Çavuş Hüseyin

B) Tulumbacı Hayri

C) Bombacı Ahmet

D) Yarbay İrfan Bey

E) Körükçü Ahmet

34.Antep’teki Teali İslam Cemiyeti’nden yardın isteyerek kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden işgalci kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere

B) İtalya

C) Almanya

D) Rusya

E) Fransa

35. Yapılan toplantıyla Fransızlara karşı yapılacak olan ilk direniş nerede olacaktır?

A) Şehir içinde

B) Şehirler arasında

C) Şehir dışında

D) Şehrin en tenha noktasında

E) Şehrin ortasında

36.Fransızların Arapdar baskını Antepliler üzerindeki etkisi nedir?

A) Fransızlara güvenin artması

B) Anteplilerin korkup geri çekilmesi

C) Ermenilere karşı ilgilerin artması

D) Milletin selameti için silahlı çatışmanın kaçınılmaz olduğuna inananların sayısının giderek artması

E) Ermenilere destek sağlamaya başlamaları

37. 20 Ocak’ta Fransızların Antep’ten Maraş’a hareket eden erzak kafilesine baskın yapan kimdir?

A) Kamil

B) Şahin Bey

C) Ese Çavuş

D) Hasan Bey

E) Karayılan

38. Kamil ile annesi İnönü Caddesi’nde yürürken kadına Fransız askerleri sarkıntılık etti. Annesini savunan Kamil taşla hücum etti. Bunun üzerine paniğe kapılan askerler Kamil’i süngülediler. Kadının feryadına koşan halkın hücumu karşısında Fransız askerleri fırına saklandılar.

Yukarıda anlatılan olayın önemi nedir?

A) İlk defa Fransızlara karşı fiili hareket gerçekleşti.

B) Bir kadına sahip çıkıldı.

C) Kamil Bey şehadet şerbetini içti.

D) Ermeniler ayaklandı.

E) Halk Ermenilere tepki gösterdi.

39. Kilis yolu üzerinde yapacağı mücadele için Çapalı köyünü karargâh yapan kimdir?

A) Kamil Bey

B) Şahin Bey

C) Karayılan

D) Çavuş Ali

E) Memik Ahmet

40. Şahin Bey hangi mevzide şehit olmuştur?

A)Sinnap Köprüsü

B) Kelkit

C) Elmalı Köprüsü

D) Çapalı

E) Kızılburun

41. Kuvay-ı Milliye Kumandanı Kılıç Ali’nin kuvvetleriyle Albay Andrea’nı kuvvetleri nerede karşılaştı?

A) Kelkit

B) Elmalı Köprüsü

C) Çapalı

D) Balaban Mevkii

E) Kantara

42. Kılıç Ali Ermenilerin Antep’teki esnafla iyi geçinmeleri için nereden din adamları getirtti?

A) Diyarbakır

B) MArdin

C) Urfa

D) Adana

E) Maraş

43. Antep ne zaman ve kim tarafından kuşatıldı?

A) 17 Nisan 1920 Albay Debieuvre

B) 17 Nisan 1920 Albay Normand

C) 18 Nisan 1920 Albay Debieuvre

D) 18 Nisan 1920 Albay Normand

E) 19 Nisan 1920 Albay Normand

44.Karayılan’ın bir kurşunla şehit olduğu ve alamadığı yer neresidir?

A) Çınarlı

B) Sarımsak Tepe

C) Akbaba

D) Kelkit

E) Mağarabaşı

45. 18 Ocak 1921 İkizkuyu Harekatı’nın önemi nedir?

A) Harekâtın başarılı geçmesi

B) Başarılı bir duruş gösterme

C) Fransızlardan malzeme ve teçhizat yüklü kırk araba, pek çok hayvan ve iki yüze yakın piyade tüfeği ele geçirilmesi

D) Çatışmada mevziiyi terk etmeme

E) Üst üste mücadele kazanma

46. Antep’teki sergilenen mücadeleyi takdir etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 147. toplantısına önerge veren kimdir?

A) Mustafa Kemal

B) Refet Bele

C) Rauf Orbay

D) Fevzi Çakmak

E) Ali Refet Bele

47. Antep’e “Gazi” unvanını hangi kurum tarafından verildi?

A) Bakanlar Kurulu

B) Başbakanlık

C) Cumhurbaşkanlığı

D) Bakanlık

E) TBMM

48. 11 Mart 1921 tarihinde Londra’da Türkler ve Fransızlar arasında imzalanan antlaşmayla Antep, Kilis ve  Kilikya Trüklere bırakılacaktır. Bu anlaşmayı imzalayan kimdir?

A) Bekir Sami Bey

B) Fevzi Çakmak

C) Rauf Orbay

D) Ali Refet Bele

E) Mustafa Kemal

49. Fransızlar tam olarak Antep’ten ne zaman çekildiler?

A) 24 Aralık 1921

B) 25 Aralık 1921

C) 26 Aralık 1921

D) 27 Aralık 1921

E) 28 Aralık 1921

50. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr barış antlaşmasını imzalayan Osmanlı İmparatorluğu’nun Ceyhan, Antep, Urfa, Mardin ve Cizre illeri nereye dahil edilmiştir?

A) Almanlara

B) ABD

C) Suriye sınırına

D) İran sınırına

E) Irak sınırına

CEVAPLAR

1C11C21B31D41D
2E12D22C32C42E
3B13E23D33D43A
4A14B24D34E44B
5E15A25A35C45C
6A16B26E36D46D
7D17C27A37E47E
8C18D28B38A48A
9E19E29E39B49B
10A20A30A40C50C
Yıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 3 Average: 3]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.