BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ESERLER

Eserlerde; bireyin kimlik sorunları, bilinçaltı, manevi boşluk, yabancılaşma, kaçış, doğaya sığınma önemli yer tutar. Psikoloji ve psikiyatri bilim dallarından etkilenerek merkeze birey alınır.

BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ESERLER
A+
A-
21.06.2022
852

BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ESERLER

✅Cumhuriyet Dönemi’nde, özellikle 1940’lı yıllardan itibaren milli edebiyat ve sosyal gerçekçi roman tarzlarından farklı olarak ortaya çıkmıştır.

✅Psikoloji ve psikiyatri bilim dallarından etkilenerek merkeze birey alınır.

✅Bireyin psikolojik tahlilleri, ruh çözümlemeleri ve bilinçaltı roman ve hikâyelerde geniş yer tutar.

✅Eserlerde; bireyin kimlik sorunları, bilinçaltı, manevi boşluk, yabancılaşma, kaçış, doğaya sığınma önemli yer tutar.

✅Eserlerde estetik ve sanatsal bir dil kullanılır.

✅İlahi bakış açısı kullanılır.

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler – Boşluk doldurma

 • Olaylardan ve bireylerden hareketle (…) anlatmışlardır.
 • Bireyin bunalımı, sıkıntısı, yalnızlığı, yabancılaşması, kendisiyle hesaplaşması gibi temalar işlenmiştir.
 • Eserlerde özellikle bilinç akışı, iç konuşma, iç gözlem, empati gibi teknikler kullanılmıştır.
 • Psikoloji ve psikiyatri biliminden yararlanılmıştır.
 • Peyami Safa, (…), Samiha Ayverdi, A. Şinasi Hisar, (…), Oktay Akbal, (…), Memduh Şevket Esendal, (…), Zeyyat Selimoğlu, (…), Samet Ağaoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar bireyin iç dünyasını esas alan yazarlardır.
 • (…), romanlarında Rumelihisarı – Büyükada – Çamlıca üçgeninde varlıklı, gününü gün eden, sorunsuz insanların yaşamlarının yanı sıra mutluluk içinde geçen çocukluk ve gençlik hatıralarını yansıtmıştır.
 • Abdülhak Şinasi’nin (…) adlı romanı çocukluk yıllarındaki izlenimlerinin ürünüdür.
 • (…) ilk romanı olan Fahim Bey ve Biz‘ i akıcı bir dil ve yetkin bir üslupla yazmıştır.
 • (…), Abdülhak Şinasi’nin roman türündeki diğer eseridir.
 • (…), Geçmiş Zaman Köşkleri, (…), İstanbul ve Pierre Lotti (…)’ın anı türündeki eserleridir.
 • (…), romanlarında genellikle (…) kültür çatışmaları, madde – ruh – insan psikolojisi toplumsal değişme sonucu yaşanan bunalımları anlatır.
 • Peyami Safa (…) dergisini çıkarmıştır.
 • Peyami Safa, yazınsal düzeyini beğenmediği yapıtlarında (…) takma adını kullanmıştır. Bu adla yayımladığı (…) adlı polisiye dizi romanları ve (…) adlı romanları ilgi görmüştür.
 • Peyami Safa’nın bir bakıma, çocukluk yıllarında yakalandığı kemik hastalığı sonrasında gelişen olayları anlattığı ilk otobiyografik roman sayılan (…) en tanınmış romanıdır. Kahramanları (…), (…) ve (…).
 • Peyami Safa (…),, adlı romanında tıp okurken bunalıma girerek felsefeye, mistisizme yönelen bir gencin öyküsünü anlatır. Başkahramanı (…)’tir.
 • Peyami Safa (…) adlı romanında Batılılaşmanın Türk insanındaki ve toplumundaki etkilerini anlatmıştır.
 • Peyami Safa ilk romanı (…)’da mütareke döneminde İstanbul’un ahlaki çöküntüsünü işlemiştir.
 • (…) romanı Peyami Safa’nın tek tarihi romanıdır.
 • (…), Bir Tereddüdün Romanı, (…), Canan, (…), (…)’nın diğer (…).
 • (…), Karanlıklar Kralı, (…) Peyami Safa’nın (…) türündeki eserleridir.
 • Memduh Şevket Esendal durum üzrine kurulan (…) adı verilen modern öyküücülüğün temsilcisidir.
 • Memduh Şevket Esendal yapıtlarında sıradan insanların gündelik yaşamları üzerinde durur.
 • Memduh Şevket Esendal (…) adlı romanında Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Ankara’sını ve farklı farklı insanların ilişkilerini ustalıkla anlatmıştır.
 • Memduh Şevket Esendal’ın en güçlü romanı (…)’dır.
 • Memduh Şevket Esendal’ın Ayaşlı ve Kiracıları ve Vassaf Bey’in yanı sıra (…) adlı bir romanı daha vardır.
 • (…), Mendil Altında, (…) Memduh Şevket Esendal’ın (…) türündeki eserleridir.
 • Memduh Şevket Esendal’ın (…), Kelepir, (…) adlı eserleri (…) türündedir.
 • Halikarnas Balıkçısı’nın asıl adı (…)’dır.
 • Halikarnas Balıkçısı yapıtlarında genellikle Ege, Akdeniz kıyı ve açıklarında gelişen, denize bağlı olayları işlemiştir.
 • Halikarnas Balıkçısı edebiyatımızda (…) olarak tanınmıştır.
 • (…), deniz süngercilerini, balıkçıların, denize açılan insanların yaşadıkları tehlikeleri masallaştırarak anlatır.
 • (…), Ötelerin Çocuğu, (…), Turgut Reis, (…) Halikarnas Balıkçısı’nın (…) türünde eserleridir.
 • (…), Ege’nin Dibi Halikarnas Balıkçısı’nın (…) türündeki eserlerindendir.
 • (…), Yaşasın Deniz, (…), Dalgıçlar, (…) Halikarnas Balıkçısı’nın (…) türündeki eserlerindendir.
 • (…), Halikarnas Balıkçısı’nın anı türündeki eseridir.
 • Tarık Buğra, kasaba hayatından, orta sınıf insanların ev ve aile ortamlarından kesitler verdiği hikâyelerinde yoğun şiirsel bir dille aşk, yalnızlık ve uyumsuzluk gibi temaları işlemiştir.
 • Tarık Buğra ilk romanı (…)’dan sonra Kurtuluş Savaşı’na merkezden değil bir kasabadan baktığı (…) romanını yazmıştır.
 • Tarık Buğra, (…) adlı romanında Osman Bey’in Osmanlı Devleti’ni kurmasını anlatır.
 • İbişin Rüyası, (…) Dönemeçte, (…), Yalnızlar, (…) Tarık Buğra’nın diğer romanlarıdır.
 • (…), Yarın Diye Bir Şey Yoktur, (…) Tarık buğra’nın hikâye türündeki eserleridir.
 • (…), Ayakta Durmak İstiyorum, (…) Üç Oyun Tarık Buğra’nın tiyatro türündeki eserleridir.
 • Öykülerinde genellikle Karadenizli denizcilerin sorunlarını anlatan (…)’nun tek romanı (…)’nde sınıf atlama ve zenginleşme idealini işlemiştir.
 • Zeyyat Selimoğlu’nun Karadenizli denizcilerin yaşamını anlattığı (…) ve (…) adlı öyküleri ödüller almıştır.
 • (…) roman ve öykülerinin yanı sıra senaryolar, denemeler ve edebiyatla ilgili incelemeler de yazmıştır.
 • Selim İleri, ilk öykü kitabı (…)’nda sınırlı ilişkiler içinde sıkışan insanların yaşamlarını anlatır.
 • (…), Bir Denizin Eteklerinde Selim İleri’nin (…) türünde yazmış olduğu eserleridir.
 • Selim İleri (…) romanında iç konuşma tekniğini kullanmış ve bu romanıyla büyük başarı yakalamıştır.
 • (…), Cehennem Kraliçesi, (…) Selim İleri’nin roman türünde eserleridir.
 • Sepya Mürekkebiyle Yazıldı, (…), İstanbul Yalnızlığı (…)’nin (…) türünde eserleridir.
 • Semiha Ayverdi eserlerinde özellikle geçmiş-şimdi çatışması, Batılılaşmayla meydana gelen değişimin aileyi olumsuz etkilemesi, insanın yücelerek ilahi aşka ulaşması ve olgun insan olması gibi konular üzerinde durmuştur.
 • Semiha Ayverdi’nin (…) ve İnsan ve Şeytan adlı romanları geçmişi arayışın ürünleridir.
 • Semiha Ayverdi’nin geçmişe duyduğu özlemi en güzel yansıtan romanı (…)’dır.
 • (…)’nun ilk öykülerinde romantik Anadoluculuk göze çarpar. Daha sonraki öykülerinde ise sanayileşme ve modern yaşamın verdiği zengin olma hırsı ve tüketim çılgınlığı gibi sorunlara değinir.
 • (…) kendi tabiriyle hikâyelerini bir oturuşta, kahvehanelerde yazar ve yazdığı hikâyelere daha sonra müdahale etmeyi sevmez.
 • Ortadaki Adam, (…), Uzun Hikâye, (…), Mavi Kuş, (…) Mustafa Kutlu’nun en tanınmış hikâyeleridir.
Yıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 0 Average: 0]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.