Edebiyat ve Toplum İlişkisi Testi

11. Sınıf Giriş ünitesi, Edebiyat ve Toplum İlişkisi konusunun testidir. Hazırlanan 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi konu testi sorularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Edebiyat ve Toplum İlişkisi Testi
A+
A-
03.09.2022
9.616

Edebiyat ve Toplum İlişkisi Testi

11. Sınıf Giriş ünitesi, Edebiyat ve Toplum İlişkisi konu testidir. Hazırlanan 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu testlerine ve daha fazlasına anasayfadan ulaşabilirsiniz.

1- Türk edebiyatında edebiyat – sosyal hayat ilişkisinin en yoğun olduğu dönemlerden biri de II. Abdülhamit’in istibdat dönemidir. Bu dönem, Milli edebiyatçılar ve Cumhuriyet Dönemi sanatçıları tarafından romanlara, hikâye ve tiyatrolara konu olmuştur.
Aşağıda verilen yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi, sözü edilen dönemi bir aşk hikâyesiyle birleştirerek anlatmıştır?
A)Yakup Kadri – Ankara
B)Halide Edip Adıvar – Handan
C) Reşat Nuri Güntekin – Yaprak dökümü
D) Cemil Meriç – Umrandan Uygarlığa
E) Tarık Buğra – Küçük Ağa
2- “Vah bana!” dedi genç adam; “Adanalı Mustafa’yı sağlığında duyup tanıyamadım.” Tabii tanımazsın. Gazetelerde resmi çıkanları tanırsın yalnız. Ortalıkta görünenleri tanırsın. Her zaman başkalarından bir adım öne çıkanları tanırsın. İşte bu yüzden mesela Cahit Arf’ın bugün dünyada en büyük matematikçilerin arasında yer aldığını kimse bilmiyor.
Bu parçada yazarın “genç adam”ın şahsında topluma vermek istediği asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilim ve teknik, çalışkan insanlarla gelişir.
B) Bilim insanları buluşlarıyla tanınmak isterler. 
C) Bilimsel çalışmalardan gençler haberdar edilmelidir.
D) Basına yansımayan bilim insanlarının değeri bilinmelidir.
E) Toplumların yaşamında bilim insanları önemli bir yer tutar.
3- Bir hikâye veya romanda okur; kendisini, komşusunu, her gün karşılaştığı olayları bulabilmelidir. Elbette bu kadarı da yeterli değildir. Bunlar kötü ise bunlardan nefret etmeli, iyi ise bunlara imrenmelidir. Zaten yazarın başarısı da buradadır: Her gün karşılaşılan fakat fark edilmeyen şeyleri insanların dikkatine sunarak onlardan bir ders çıkarmak.
Bu parçada edebiyatın aşağıdakilerin hangisiyle ilişkisi üzerinde durulmuştur?
A) Günlük yaşamla
B) Bilimsel gelişmelerle
C) Tarihî olay veya kişilerle
D) Ahlaki değer ve geleneklerle
E) Dildeki lehçe ve şive farklılıklarıyla
4-Aşağıdakilerin hangisi edebiyat-toplum ilişkisiyle ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Edebiyatın toplumsal gerçeklikle sıkı bir bağı vardır.
B) Toplum, edebiyatın önemli bir kaynağını teşkil eder.
C) Edebiyatın temel amacı toplumsal çözümler üretmektir. 
D) Edebî ürünlerde millî ve evrensel değerlere yer verilebilir.
E) Sanatçılar, toplumun bir bireyi olarak eserlerini oluştururlar.
5- Edebî eser, aşağıdaki sanat ya da bilim dallarından hangisiyle daha az ilgilidir?
A) Psikoloji
B) Biyoloji
C) Tarih
D) Mimari
E) Resim
6- Ben, kurmaca da olsa bilmediği çevreyi anlatıp da başarılı olmuş bir sanatçı görmedim. Sanatçı tanıdığı, bildiği, içinde şekillendiği toplumu, çevreyi anlatırsa başarıya ulaşır. Kendi çevresini anlatan yazar, etrafındakileri bütün boyutlarıyla anlatabilme olanağı da kazanır.
Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?
A) Edebiyat ve onun öğreticilik boyutuna
B) Edebiyatın iletişim gücüne
C) Edebiyat ve siyasi yaşam ilişkisi
D) Edebiyat ve sosyal çevre ilişkisine
E) Edebiyat ve etkileyicilik ilişkisine
7- Türk edebiyatında belli kalıpların dışına çıkmayan sanatçılar, bir önem sonra Batı’ya yönelmiştir. Bu yönelişi gerçekleştiren şair ve yazarlar edebiyat yoluyla halkı uyandırıp yüceltmek, toplumsal alandaki baskıları yok etmek amacına taşırlar. Toplumsal hayatımızın değişim ve gelişiminde itici güç olurlar.
Sanatçıların bu parçadaki gibi hareket etmelerinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Batılı sanatçılar gibi davranarak onları taklit etmeyi istemeleri
B) Toplumun nazarında kahraman olarak görülmek istemeleri
C) Toplum zaaflarından yararlanarak kendilerine çıkar sağlamaları
D) Tolum sempatisini kazanmak isteğinde olmaları
E) Topluma karşı kendilerini sorumlu saymaları
8- Bir edebiyatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaşadığı dönemin zihniyetini eserlerinde işler
B)Toplumsal sorunlara ilişkin çözümler sunar
C)Şekillendiği sosyal çevreyi yapıtlarında işler
D) İnsanı konu edinen bire bir bilimlerden faydalanır.
E) Dönemin siyasi olaylarından olumlu veya olumsuz etkilenir
9- Ethem Bey savaş için çok yararlı olmuştu, evet. Daha da olabilirdi, yine de evet. ama bütün bunlar varılacak hedef için, son hedef için ne anlam taşırdı? Bu hedef için terazinin bir kefesine Ethem Bey, öbür kefesine de Ankara konulursa ne olurdu? Küçük Ağa ferahlamıştı. Emin bir şekilde:
– Ne olacak? Ethem Bey havaya fırlar, dirhem çekmez.
Bu metin, aşağıdaki sosyal olaylardan hangisiyle bağlantılıdır?
A)1960 İhtilâli’yle
B)Orta Asya’daki Türk göçleriyle
C) Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla
D) Yıldırım Beyazıt – Timur mücadelesiyle
E) Kurtuluş Savaşı’yla
10- Bir tarihçi; toplumdaki olayları, değişimleri, sosyal ve siyasi hayatı araştırmak, açıklamak için edebî metinlerden yararlanır. Buna göre, Kurtuluş Savaşı’nı araştıran bir tarihçi, aşağıdakilerden hangisine başvurmaz?
A)Halide Edip Adıvar – Ateşten Gömlek
B) Yakup Kadri – Yaban
C) Ahmet Haşim – Göl Saatleri
D)M. Fuat Köprülü – Türkiye tarihi
E) Tarık Buğra – Küçük Ağa

Cevaplar:

1-B2-D3-A4-C5-B6-D7-E8-B9-E10-C
Yıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 0 Average: 0]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.