10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem SORUMLULUK Sınavı – 1

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sorumluluk sınavı sorularını sitemize yükledik. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sorumluluk sınavı; doğru yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem SORUMLULUK Sınavı – 1
A+
A-
22.11.2021
2.522

İndirme linki sayfanın altındadır. Word dosyasının içinde 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem Sorumluluk Sınavı soruları ve cevapları bulunuyor.

2021-2022  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI  ………………LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI (SORUMLULUK SINAVI) SORULARI

Adı – Soyadı:                                                  Sınıfı:                                      No:                  Puanı:

SORULAR

1.Öğretici ve edebi metin nedir? Açıklayınız.(15p)


2. Güzel sanatları birbirinden ayıran ve farklı isimlendirilmelerine sebep olan temel unsur, kullandıkları malzemedir. Bu sanatları açıklayınız. (15p)


3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, uygun kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.(5×2=10p)

a)   Göstermeye Bağlı Metinler Geleneksel………………….dur.   

b )  ………………bağlı metinler öğretici ve sanatsal metinler olmak üzere gruplandırılabilir.

c) Roman, hikâye, halk hikâyesi, destan, masal ve fabl gibi metinler anlatmaya bağlı ………………………….metinlerdir.

ç)ileti, dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etmesi için düzenlenip oluşturulmuşsa…………… dilde kullanılmıştır.

d ) ……bakış açısında anlatıcı daha çok, olayların merkezinde yer alan kahramanlardan birdir.


4.  (I) Fenerin ışığı yolun üstüne bir daha düştü. (II) Suat uzaklaşmış bile, tek balığını sallıyor elinde. (III) İstasyona yedi, evine on dakikada varır. (IV) Denize inen yolun başında ışığın sandalı aydınlatmasını bekliyorum. (V) Sandal çırpıntılı ışığın içindeyken atıyorum balığı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (8p)

A) I. cümlede birden fazla isim vardır.

B) II. cümlede özel isim vardır.

C) III. cümleyi oluşturan sözcüklerin tamamı isimdir. D) IV. cümlede birden fazla somut isim vardır.

E) V. cümlede cins isim vardır.


5. Sineğin teki, kirli bir su birikintisindeki saman çöpünün üstüne kondu. Kendince çok geniş olan su birikintisini deniz sanıyordu. Sinek bir ara başını kaldırdı ve kendi kendine “Gemiyi ve denizi ben nice zamandır düşünür dururdum. İşte şu denizdir, bu da gemim… Ben de işini bilen, bilgili bir kaptanım.” dedi. O küçücük ve pis su birikintisi ona göre sınırsızdı. Altındaki saman çöpünü gemi, kendisini kaptan sanıyordu. Çünkü sinekte durumunu kavrayacak göz yoktu.

Bu hikâyenin teması aşağıdakilerden hangisidir? (8p)

A) Alçak yerde tepecik kendini dağ zanneder.

 B) Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz.

C) Herkesin dünyası gözünün gördüğü kadardır.

 D) Körler memleketinde şaşılar padişah olur.

E) İnsan kendini beğenmese çatlar.


6. Birkaç şeyde devam ve sebat yoktur ( ) yaz bulutunun gölgesi, kötü kimselerin dostluğu ( ) yalan haber, bol para ( ) temelsiz bina ( ) Aklı başında kimse parasının azlığına üzülmez çünkü onun serveti aklı ile yaptığı hayırlı işlerdedir ( )

Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? (8p)

A) (,) (.) (;) (.) (.)

B) (:) (,) (,) (…) (.)

C) (.) (:) (,) (.) (;)

D) (:) (,) (;) (.) (.)

E) (,) (:) (.) (!)(.)


7. Soğuk bir kasım sabahıydı. Günlerden pazar olmalı. Herkes bir köşeye çekilmiş, tatil günün keyfini çıkarıyor.

Oğlum, birden okuduğu gazeteden başını kaldırdı.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri isim değildir? (8p)

A) I ve II. B) I ve V. C) II ve III. D) II ve IV. E) IV ve V.


8. I. Sırtını taze kumanya anbarına dayayıp, gözleri kapalı, burununu dikeltip havayı kokluyor. II. Gemi adamlarının yirmibeşi bulduğu bu gemide birçoğu tek başına yaşıyor gibiydi. III. Başını kaldırıp evvela kanala, sonra biraz yukarıda ki Necip’in tarlasına baktı. IV. Birden bire hepsi de hareketsiz bir hâlde kaldı. V. Yüzünde tatlı bir gülümseme ve çalışmakdan doğan bir kırmızılık vardı

 Numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı vardır? (8p)

 A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


9.Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.(5X2=10p )

a)Hece Ölçüsü                               (  ) Milli ölçü

b) Mahlas                                       (  ) Zıtlık

c)Tezat                                           (  ) Tapşırma

ç) Sıfat                                            (  ) Ön ad

                                                       (  ) Adıl


10. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5X2=10p)

    a) (…)Konularına göre şiirler lirik, pastoral, satirik, epik ve didaktik gibi adlar alır.

    b) (…)Edebi eserlerinin amacı, nesnel gerçekleri öğretmek ve onlarla ilgili bilgi vermektir.

   c) (…)Milletlerin hayatında derin izler bırakan tarihî olayları dile getiren destanlar da epik şiirlerdir

    ç) (…)Memleket Edebiyatı’nda ölüm, aşk ve tabiat en çok işlenen temalardandır.

    d) (…)Milletlerin hayatında derin izler bırakan tarihî olayları dile getiren destanlar da epik şiirlerdir.

Noktalama ve yazım kurallarına dikkat ediniz. Sınav süresi 1 ders saatidir.

                                                                                                                                                     …/…/2021

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.                                                                                                        Okul MüdürüYıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 0 Average: 0]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.