11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem SORUMLULUK Sınavı – 1

11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sorumluluk sınavı sorularını sitemize yükledik. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sorumluluk sınavı; doğru yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme, test ve klasik

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem SORUMLULUK Sınavı – 1
A+
A-
25.10.2022
17.779

İndirme linki sayfanın altındadır. Word dosyasının içinde 11. Sınıf !. Dönem Sorumluluk Sınavı soruları ve cevapları bulunuyor.

2022-2023  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI  ………………LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI (SORUMLULUK SINAVI) SORULARI

Adı – Soyadı:                                                  Sınıfı:                                      No:                  Puanı:

SORULAR

1.Sanat ve edebiyatın toplum üzerindeki etkisini anlatınız.(15p)


2. Namık Kemal’in “Edebiyatsız millet, dilsiz insan gibidir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız. (15p)


3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, uygun kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.(5×2=10p)

Anılagelmek                           birbiri                   birtakım              Hapsolmak                             elebaşı

kabul etmek                            niçin                          hiçbir                             oynayabilmek

a)   Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. (…………………….)

b)   Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki başı sözüyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamaları bitişik yazılır. (…………………….)

c)  Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır. (…………………….)

ç)  Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır. (…………………….)

d)  -a, -e, -ı, -i, -u, -ü zarf-fiil ekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve yazmak fiilleriyle yapılan tasvirî fiiller bitişik yazılır. (…………………….)


4.  Sabahleyin ( ) bir ara yarı daldığı uykudan pek yorgun ve hâlsiz uyandı ( ) Artık kanıksamıştı. Geceki saçma sinir bozukluğuna şaşıyordu ( ) Ne kötü bir gece geçirmişti. Halbuki değer miydi ( ) Bekir Sıtkı Kunt, Yataklı Vagon Yolcusu

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (8p)

A) (;) (,) (.) (…)

B) (,) (.) (.) (?)

C) (;) (;) (,) (.)

D) (:) (;) (,) (…)

E) (;) (.) (.) (?)


5. “Türk edebiyatında olay hikâyesi, durum hikâyesinden daha çok sevilmiş ve okunmuştur. Bu nedenle bu alandaki birçok sanatçı olay hikâyesi yazmaya yönelmiştir.”

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçılardan biri değildir? (8p)

A) Ömer Seyfettin

B) Reşat Nuri Güntekin

C) Refik Halid Karay

D) Sabahattin Ali

E) Memduh Şevket Esendal


6. (I) Delikanlı bunun üzerine yol parası tedarikine çıktı. (II) Fakat evindeki eski bir çifteye bir liradan fazla veren bulunmadı. (III) Beş lira gibi mühim bir parayı köyde bir araya getirebilmek, bir hafta uğraştığı halde, mümkün olmadı. (IV) Ne yapacağını şaşırmış bir halde iken bakkalın oğluna rastladı. (V) Bu çocuk bir zamanlar babasının yanından kaçıp şoför muavinliği yapmıştı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ögelerin dizilişi “özne, zarf tümleci, zarf tümleci, nesne, yüklem” biçimindedir? (8p)

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.


7.Sanatta mutlaka uyulması gereken kaideler vardır. Bu kaideler fantezi değildir. Yazarlık zor meslek-tir, şaheser, ancak sürekli çalışma ile meydana gelir. Yüksek bir ahlâk şuuruna dayanmayan sanat, boş ve zararlı olur. “Akıl ve mantığı seviniz, eserleriniz en büyük süs ve kıymetini ondan alsın. Tabiattan hiç ayrılmamalı. Çünkü tabiat, hakikattir. Hakikatten başka hiçbir şey sevimli ve güzel değildir. Sahte şeyler, can sıkıcı ve yorucudur. Aklınızla bir seçim yaparak tabiatı taklit ve tasvir ediniz. Bize, insan kalbinde değişmeden kalan şeyleri tanıtan “Eskiler”i inceleyiniz!”

Bu sözler aşağıdaki akımlardan hangisinin edebiyat anlayışını yansıtır? (8p)

A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Natüralizm E) Sembolizm.


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? (8p)

A) Yine Anneler Günü hediyesini erkenden hazırlamış.

B) Anadolu’da hıdırellez farklı etkinliklerle mayıs ayında kutlanır.

C) Buzul Dönemi’nde yeryüzü buzullarla örtülüydü.

D) Bu seneki zirve tırmanışı Ağrı Dağı’nda gerçekleşmiştir.

E) Türk Dil Kurumu, 1932’de Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur.


9.Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.(5X2=10p )

a) Vadideki Zambak                     (  ) Realizm

b) Sabahattin Ali                            (  ) Romantizm

c)Victor Hugo                                (  ) Toplumcu gerçekçi

ç) Emile Zola                                 (  ) Natüralizm

                                                       (  ) Lehçe


10. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5X2=10p)

  a) (…)Cumhuriyet Dönemi’nde 1923-1940 yılları arasında daha çok, bireyin iç dünyasını yansıtan hikâyeler yazılmıştır.

  b) (…)Sanat eserlerinin amacı, nesnel gerçekleri öğretmek ve onlarla ilgili bilgi vermektir.

  c) (…)“Ben daha gidip çocukları komşudan alacağım.” cümlesinde altı çizili öge dolaylı tümleçtir.

  ç) (…)Hikâye ve roman öğretici metinler arasında yer alır.

  d) (…)1950’li yılların hikâyeciliğinde genellikle toplumcu gerçekçilik anlayışına bağlı eserler verilmiştir.


Noktalama ve yazım kurallarına dikkat ediniz. Sınav süresi 1 ders saatidir.

                                                                                                                                                     …/…/2021

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.                                                                                                          Okul Müdürü


Yıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 4 Average: 4.8]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.