9. Sınıf 1. Dönem Sorumluluk Sınavı

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sorumluluk sınavı sorularını sitemize yükledik. 9. sınıf sorumluluk sınavı; doğru yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme, test ve klasik soru tarzlarından oluşmaktadır.

9. Sınıf 1. Dönem Sorumluluk Sınavı
A+
A-
21.11.2021
2.726

İndirme linki aşağıdadır. Word dosyasının içinde 9. sınıf 1. Dönem Sorumluluk Sınavı soruları ve cevaplarda bulunmaktadır.

2021-2022  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI  ………………LİSESİ 9. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVI SORULARI

Adı – Soyadı:                                                  Sınıfı:                                      No:                  Puanı:

SORULAR

1.Edebiyat-bilim ilişkisi hakkında bilgi veriniz? (15p)


2. Olay ve durum hikâyesi temsilcilerini yazınız . (15p)


3. Yol boyu kavak ağaçları, köprü, yokuş yukarı dar sokak. Sokağın bitiminde kediyi gördüm. Yıkıkbahçe duvarından duta tırmandı, oradan da çatıya. Baktım baca tütüyor. Rüzgârda savrulan külrengi, yoğun bir duman. Kedi dumana girdi çıktı, kiremitlerin arasında kayboldu sonra. Bahçe kapısının önünde durdum. Girsem yol bitecek. “Ömür biter yol bitmez.” Kentlerin, otellerin duvarlarında yazılıydı. Bir geminin beyazında, trenlerin, uçakların alnında. Bekleme odalarında, gar saatlerinde, kamyonların otobüslerin ön camlarında yazılıydı. Ya da biri, tanıdık bir ses, hep bu tümceyi fısıldadı kulağıma. “Ömür biter yol bitmez.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu parçadan hareketle uygun ifadelerle doldurunuz.

a. Parçada …………………………………….. ve ……………………………………. anlatım biçimlerine başvurulmuştur.

b. Parçada anlatıcı ………………………………….. kişidir.

c. Parça ………………………………………….. bakış açısıyla yazılmıştır.


4.  Sabahleyin ( ) bir ara yarı daldığı uykudan pek yorgun ve hâlsiz uyandı ( ) Artık kanıksamıştı. Geceki saçma sinir bozukluğuna şaşıyordu ( ) Ne kötü bir gece geçirmişti. Halbuki değer miydi ( ) Bekir Sıtkı Kunt, Yataklı Vagon Yolcusu

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (8p)

A) (;) (,) (.) (…)

B) (,) (.) (.) (?)

C) (;) (;) (,) (.)

D) (:) (;) (,) (…)

E) (;) (.) (.) (?)


5. 9. I. Bir dilin, yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihî gelişimi içinde ayrılmış kollarıdır. (Yazı Dili)

II. Bir dilin, tarihî gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerinde ayrılmış kollarıdır. (Lehçe)

III. Ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların, ses, yapı, söz dizimi ve anlam bakımından farklılık gösteren dili veya kelime dağarcığıdır. (Argo)

IV. Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığıdır. (Jargon)

V. Bir dilin bir ülke sınırları içindeki farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılaşan konuşma biçimidir. (Ağız)

Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır? (8p)

A)I. B) II. C) III. D) IV. E) V


6. I. Dilbilimcilere göre dil ile kültür arasında sıkı bir ilişki vardır.

II. Yaşanan bu olaylar, Türk boylarının İslâm uygarlığının etkisine girmesine yolaçtı.

III. Eser orijinal nüshadan kontrol edilerek tekrar basıma hazırlandı.

IV. Bu görüş entellektüel çevrelerce ileri sürüldü ve desteklendi.

V. Bilim insanları görüşlerini kanıtlamak için laboratuvar çalışmaları yapar.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde yazım yanlışı yoktur? (8p)

A) I. ile II.        B) II. ile III.     C) III. ile V.     D) I. ile III.      E) II. ile IV.


7.  Yıllar önce bir belediye kuruluşuna iletişim semineri vermem için davet edildim. Seminer salonunda oturma düzeni ‘U’ şeklindeydi ve ben ‘U’nun açık ucunda durarak semineri sunuyordum. “Günaydın arkadaşlar!’’ diyerek seminere başladım. Hiç kimse yanıt vermedi; ancak yüzüme ilgiyle bakmaya devam ediyorlardı.

Bu parça iletişim unsurları bakımından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (8p)

A) Kaynak: Konuşmacı             B) İleti: “Günaydın arkadaşlar!” ifadesi             C) Alıcı: Dinleyiciler

D) Kod: Türkçe                        E) Bağlam: Oturma düzeni


8.  I. Fakat dil insanların kullandığı herhangi bir vasıtaya benzemez.

II. Onun vasıtalığı sadece anlaşmayı temin etmesi bakımındandır.

III. Fertler ve nesiller arasında anlaşma vasıtası olarak iş görür.

IV. Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıtadır.

V. İnsanlar duygularını, düşüncelerini, fikirlerini, hükümlerini birbirlerine nakletmek, meramlarını birbirlerine anlatmak için dil denilen vasıtaya başvururlar.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?

A)I. B) II. C) III. D) IV. E) V


9.Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.(5X2=10p )

a) Didaktik Şiir                            (  ) Öğretici

b) Satirik Şiir                              (  ) Benzetme

c)Teşbih                                      (  ) İğneleme

ç) Mecazı Mürsel                       (  ) Ad aktarması

                                                    (  ) İstiare


10. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5X2=10p)

a. (  ) Dünya Edebiyatındaki ilk hikaye Giovanni Boccaccio nın  Decameron adlı eseridir.

b. (  ) Refik Halid Karay,  Anadolu’ya açılan hikâyecilerdendir.

c. (  ) Teşhis: Bir anlatım inceliği elde etmek için birden çok anlamı olan bir sözün yakın anlamının değil uzak anlamının kastedilerek kullanılması sanatıdır.

ç. (  ) Türk edebiyatında batılı anlamda ilk hikaye Samipaşazade Sezai’nin  Küçük Şeyler adlı eseridir.

d. (  ) Mübalağa: Kişileştirilen varlık  veya kavramın konuşturulmasıdır.


Noktalama ve yazım kurallarına dikkat ediniz. Sınav süresi 1 ders saatidir.

            www.diyariedebiyat.com                                                                                                   …/…/2021

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.                                                                                                          Okul Müdürü



Yıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 1 Average: 5]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.