9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem SORUMLULUK SINAVI Soruları -1

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sorumluluk sınavı sorularını sitemize yükledik. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sorumluluk sınavı; doğru yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem SORUMLULUK SINAVI Soruları -1
A+
A-
12.12.2022
4.513

İndirme linki aşağıdadır. Word dosyasının içinde 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem Sorumluluk Sınavı soruları ve cevapları bulunmaktadır.

2021-2022  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI  ………………LİSESİ 9. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI (SORUMLULUK SINAVI) SORULARI

Adı – Soyadı:                                                  Sınıfı:                                      No:                  Puanı:

SORULAR

1. Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya gidiyordu. Anası memnundu. Namazını kılmış, duasını yapmıştı. İçindeki Cenabı Hak’la beraber oğlunun odasına girince uzun boyu, geniş vücudu ve çok genç çehresi ile rüyasında makineler, elektrik pilleri, ampuller gören, makine yağları sürünen ve bir dizel motoru homurtusu işiten oğlunu evvelâ uyandırmaya kıyamadı. Ali işten çıkmış gibi terli ve pembe idi. Halıcıoğlu’ndaki fabrikanın bacası kafasını kaldırmış, bir horoz vakarıyla sabaha, Kâğıthane sırtlarında beliren fecri kâzibe bakıyordu. Neredeyse ötecekti.

1. Yukarıdaki parçada bulunan isimleri türlerine göre gruplandırarak aşağıdaki  ilgili bölümlere yazınız. (15p)

Özel isim                                   Soyut isim                          Topluluk ismi

Tekil isim                                  Cins isim                               Çoğul isim

Somut isim


2. Aşağıdaki parçada yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımları belirleyiniz.(15p)

Türkçe’deki bazı sözcükler, yabancı dillerden geçmiştir.

– Savaşta Alman’lar yenilince biz de yenilmiş sayıldık.

– 20 Haziran cumartesi günü LGS yapıldı.

– Elazığ’lı bir arkadaşım var


3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, uygun kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.(5×2=10p)

a) Güzel sanatların temelinde …………………… haz oluşturmak vardır. 

b) Malzemesi ……………. olan güzel sanat etkinliğine edebiyat denir..

 c) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk hikaye örneği ……………….. tır.

ç) Dil bilgini ve ilk Türk sözlüğünün yazarı………………………tur.

 d) Neçe yaşın var?” cümlesi Azeri ……………   örnektir.


4.  Ben bir yerlerdeyim, hep bir yerlerden bir yerlereyim. Uzun uzun yıllar geçmiş parmaklarımla, o biçim bir suların dibinde kırık dökük alnında. Kurgularım yıkıntıya uğramış; bu kadar açıklıkla nasıl söyleyebiliyorum, (ben o mu) nasıl? Artık benim değil bu bahçe, ev. Ben kimim? Onlar nedir benim için? Ağır ağır atımın burnunu okşadım, artık benim değil. Ben neyim? Uysal, ıslak gözleriyle başını eğdi, kişnemek ister gibi ama o kadar yorgun, o kadar bacakları bükülü. İçerlere giremem, neyim ki? İçimde zavallı bir çarpışmayla yeniden yuları yakaladım. Bahçemin oralarda falan atımla birlikte, bir kuyularda yeniden yola koyuldum. Yürüdüğüm tünellerde neyi beklediğimi bilmeyerek, nereye varacağımı bilmeyerek…


Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(8p)

A) Simgesel, kapalı bir dil kullanmıştır.

B) Toplumsal bir temaya yer verilmiştir

C) Edebî bir metinden alınmıştır.

D) Kendine yabancılaşma duygusu söz konusudur.

E) Zaman unsuru belirsizdir.


5. I. Tittim virman çirilet.

II. Çamaşırları tahır tahır gaynadırdıh.

III. Artıg mene bu küçe dar.

IV. Bak, dikiz et abi! Balığı nasıl temizliyor.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi numaralanmış cümlelerden herhangi biriyle eşleştirilemez?(8p)

A) Lehçe B) Şive C) Ağız D) Standart dil E) Argo


6. Birbirine yaslanmakla ayakta durabilen bu ahşap evler, sanki bir sıraya gelmiş uyuyorlar. Yerde duvar üstünde sönük bakışlarıyla ağır ağır gezinen, tüyleri dökülmüş, derisi karnına yapışmış, birkaç kedi sokağın hareketsizliğini canlandırıyor. Cumbaların birine asılmış küçük kafesteki saka kuşu kafesin çubuklarını gagalayarak aşağı yukarı çırpınıyor.

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (8p)

A) Öznel bir bakış açısıyla yazılmıştır.

B) Edebî bir metinden alınmıştır.

C) Haberdar etme amaçlanmıştır.

D) Somutlamaya başvurulmuştur.

 E) Sanatlı ifadelere yer verilmiştir.


7.  Bu sırada kapı vuruldu. Gel dedi, kadın. Gelen Mehmet’ti.

Bu parçada aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi yoktur? (8p)

A) Gönderici B) İleti C) Bağlam D) Alıcı E) Kanal


8. İnsan önce kendini bilme özgürlüğüne kavuşmalıdır. Yunus, bunun için, “İlim kendin bilmektir.” demiştir. Doğduğu, büyüdüğü çevreyi tanıyan; ait olduğu toplumun genel ve özel niteliklerini öğrenen ve daha geniş anlamda komşu ulusların yaşayışını, düşünüşünü izleyebilen insan, özgürlüğün eşiğine adım atmış demektir. Hem maddi hem manevi yaşantımızın gerçeklerini, okuma, deney ve gözlem yolu ile öğrenme özgürlüğüne sahip olmalıyız. Descartes “Düşünüyorum, o hâlde varım.” diyerek insan olarak yaşamanın ancak düşünme yetisi ile gerçekleşebileceğini söylemiştir.  Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? (8p)

 A) Tanımlama B) Tanık gösterme C) Benzetme D) Karşılaştırma E) Örneklendirme


9.Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.(5X2=10p )

a)Yan anlam                                (  ) Yakıştırmaca

b) Eş anlam                               (  ) Karşıtlık

c)Zıt Anlam                                (  ) Anlamdaşlık

ç) Mecazı Mürsel                         (  ) Ad aktarması

                                                    (  ) İstiare


10. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5X2=10p)

a. (  ) Edebiyat diğer sanat dallarına kaynaklık edebilir.

b. ( ) Dil, canlı bir varlıktır.

c. (  ) Edebiyat kelimesini ilk kez Namık Kemal  kullanmıştır.

ç. (  ) Her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihinin özetidir.

d. (  ) Edebi metinlerle öğretici metinlerin üslupları genelde aynıdır.

Noktalama ve yazım kurallarına dikkat ediniz. Sınav süresi 1 ders saatidir.

                                                                                                                                       …/…/2021

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.                                                                                                          Okul MüdürüYıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 2 Average: 1]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.