EDEBİYAT TERİMLERİ TESTİ 2

Aşağıdaki “BAŞLA” butonuna tıklayarak bilgisayarınızdan, tabletinizden veya mobil telefonunuzdan çevrim içi olarak Edebiyat Terimleri Test 2 çözebilirsiniz.

EDEBİYAT TERİMLERİ TESTİ 2
A+
A-
12.11.2022
808

EDEBİYAT TERİMLERİ TESTİ 2

Edebiyat Terimleri Test 2, 20 sorudan oluşan bir çalışmadır. Sorular çoktan seçmeli şeklinde oluşturulmuştur.

Konuyu öğrendikten sonra bilgilerinizi ölçmek için ve konuyu tekrar etmek için birebirdir.

Aşağıdaki “BAŞLA” butonuna tıklayarak bilgisayarınızdan, tabletinizden veya mobil telefonunuzdan çevrim içi olarak Edebiyat Terimleri Test 2 çözebilirsiniz.

0%
2

Edebiyat Terimleri

EDEBİYAT TERİMLERİ | TEST - 2

1 / 20

Arapça'da "çadır, ev, oda" anlamlarına gelir. Şiirde iki mısradan oluşan nazım birimlerine verilen isimdir. Bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 20

Gölge oyunundaki Hacivat'ın orta oyunundaki karşılığıdır. Oyunu o açar, o yönlendirir, o bitirir. Okumuş, kültürlü, akıllı, hali vakti yerinde,  şehirli biraz da ukala bir tiptir Bahsedilen tip aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 20

Aşağıdakilerden hangisi dört dizelik nazım birimine verilen isimdir?

4 / 20

Aşağıdakilerden hangisi nazım şekillerinin konularına göre aldığı isimdir?

5 / 20

Divan edebiyatında Allah'ın birliğini, yüceliğini konu edinen ve genellikle kaside nazım biçimiyle yazılan şiirlere ne denir?

6 / 20

Daha çok felsefi ve toplumsal düşüncelerin işlendiği en az iki, en çok on iki beyitten oluşan nazım şeklidir. xa / xa / ... şeklinde kafiyelenir. Aruzun her kalıbıyla yazılabilen bu şiirlerde genellikle şairin mahlası yer almaz. Bahsedilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 20

Bir gazelin her beyitinin önüne başka bir şair tarafından aynı vezinde ve anlam bütünlüğü içinde üç mısra ilâve edilerek oluşturulan 5-7 bentlik musammatlardır. Uyak düzeni "aaaAA" / bbbBA / cccCA" şeklindedir. Parçada bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 20

Moliere'nin "Kibarlık Budalası", Gogol'un "Müfettiş" adlı eserleri gibidir. Toplumun gülünç ve aksayan yönlerini gösteren komedi türüdür. Bahsedilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 20

Bir şiirin içinde göze çarpan güzelliği ve anlamın dolgunluğu ile dillerde dolaşan, atasözü gibi kullanılmaya başlanan mısralara ne denir?

10 / 20

7'li hece ölçüsüyle ve genelde tek dörtlük şeklinde yazılır. Dört mısradan fazla olanları da vardır. İlk iki mısra hazırlık, yani doldurmadır. Asıl maksat son iki mısrada söylenir. Aşk, sevgi, kahramanlık, ölüm gibi temaları başta olmak üzere her konuda yazılabilir. Uyak şeması "aaxa" şeklindedir. Parçada bahsedilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 20

Tiyatroda sanatçıların giydiği, oyuna uygun kıyafetlere ne denir?

12 / 20

Divan Edebiyatı'nda bazı kavramları ifade etmek için kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Örneğin şiirde kaş için "keman", kirpik için "ok", boy için "servi" kelimeleri kullanılmıştır. Bahsedilen edebi terim aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 20

Bir dönemdeki; sosyal, siyasî, idarî, adlî, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticarî hayatın, eğitim etkinliklerinin bir araya gelerek oluşturdukları ortam ve zevk bütününe ne denir?

14 / 20

İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözlerine verilen isim nedir?

15 / 20

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metinlerde ait olduğu sınıfın özelliklerini taşıyan, değişmez özelliklere sahip kişilere verilen isimdir?

16 / 20

Kafiye düzeni "abab" şeklinde gösterilen uyak türüdür. Dörtlükte birinci mısra ile üçüncü mısra, ikinci mısra ile de dördüncü mısra kendi arasında kafiyelenir. Bahsedilen kafiye şekli aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 20

Düzyazı ile anlatılabilecek bir olay veya durumun kafiyeli ve ölçülü şekilde anlatıldığı metinlerdir. Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Sanatsal yanı zayıftır. Parçada tanıtılan metin türü nedir?

18 / 20

Şiirde iki dizeden oluşan nazım birimine ne denir?

19 / 20

Halk edebiyatındaki türkünün etkisiyle divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir. Bestelenmek için yazılır. Dili sadedir. 3-5 dörtlükten oluşur. Kafiye örgüsü "aBaB / cccB / dddB " şeklindedir. Bahsedilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 20

Bir şiirin dizelerinde aynı ünlünün sıkça kullanılmasıyla oluşan ahenktir. Bahsi geçen edebi terim aşağıdakilerden hangisidir?

Sonuçlarınızı görmek için giriş yapmalısınız.

Diğer çevrim içi testler için aşağıdaki butonlara tıklayınız.
📌Paylaştığımız içeriklerden hemen haberdar olmak için Facebook Diyarıedebiyat Grubuna katılmanızı öneririm.

📌Yorumlarınız bizim için önemlidir. diyariedebiyat.com olarak her türlü düşünce ve öneriye açık olduğumuzu belirtiriz.

Yıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 0 Average: 0]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.