YAZMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

YAZMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ
A+
A-
25.09.2021
1.347

YAZMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

Yazacağınız metnin türüne göre tema, konu, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirleyiniz.

Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapınız.

• Konuyla ilgili okuma ve araştırma yapınız.
• Yazınızda kullanacağınız bilgi, gözlem, düşünce, duygu, izlenim ve deneyimlerle ilgili notlar çıkarınız; görsel, işitsel dokümanlar bulunuz veya hazırlayınız.
• Konuyla ilgili kaynaklara ulaşınız, genel ağı doğru ve etkin kullanınız; not alma ve özetleme tekniklerinden yararlanınız.
• Kaynak kullanma ve alıntı yapmanın hukuki ve etik sorumluluğuna dikkat ediniz.
• Konuyu sınırlandırınız.

Yazacağınız metni planlayınız.

Metni türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazınız.

• Metni türüne göre birimlere, paragraflara, bölümlere ayırınız (Giriş-gelişme-sonuç / serim-düğüm-çözüm

aşamalarına, olay örgüsüne dikkat ediniz.).

• Başlığı belirleyiniz ve gerekirse alt başlık / bölüm başlığı ve epigraf kullanınız.

• Araştırmaya ve ispatlamaya dayalı metinlerde kaynak ve dipnot gösterme şekline karar veriniz.

Metni türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazınız.

• Türle ilgili anlatım teknikleri, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarından uygun olanlarını kullanınız.

• Şiirde ahenk unsurlarından, imge ve söz sanatlarından yararlanınız.

• Metnin türüne göre terim, kavram, deyim, atasözü, ağız özellikleri kullanınız.

İyi bir anlatımda bulunması gereken özellikleri (açıklık, akıcılık, duruluk, yalınlık vb.) dikkate alınız.

Farklı cümle yapılarını ve türlerini (basit, birleşik, sıralı, bağlı, eksiltili, kurallı, devrik, olumlu, olumsuz cümle; isim, fiil, soru cümlesi) kullanınız.

Görsel ve işitsel unsurları doğru ve etkili kullanınız.

• Metnin türüne göre metni tamamlayıcı / destekleyici unsurlar olarak resim, fotoğraf, grafik, çizim, veri tabloları, ses ve görüntü kayıtları vb. kullanınız.

Yazdığınız metni gözden geçiriniz.

• Dil bilgisi, yazım ve noktalama bakımından kontrol ediniz.

• Açıklık, duruluk, akıcılık, yalınlık ve kelime tercihleri bakımından gözden geçiriniz.

• Birimler, paragraflar, bölümler, olay örgüsü / kurgu ve başlık gibi yapı ve şekil unsurları arasındaki anlam bağlantıları, tutarlılık, denge ve akış bakımından gözden geçiriniz.

• Metnin içeriğini ve üslubunu tür özellikleri bakımından gözden geçiriniz.

• Yazınızın okunaklılığını ve sayfa düzenini kontrol ediniz.

Yazdığınız metni yüksek sesle okuma, panoda sergileme; elektronik ortamlarda, kitap, dergi ve gazetelerde yayımlama; yarışmalara katılma gibi yollarla başkalarıyla paylaşınız.

• Eleştirilere açık olunuz, gerekirse metin çerçevesinde eleştirileri cevaplayınız.

Ürettiğiniz ve paylaştığınız metinlerin hukuki, ahlaki ve mesleki sorumluluğunu üstleniniz.

KAYNAK: Ortaöğretim 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders Kitabı, MEB.

Yıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 0 Average: 0]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.