9. Sınıf Hikâye | Test – 1

Bu sayfada ders kitaplarına uygun olarak hazırladığımız  9. Sınıf Hikâye ünitesi ile ilgili soruları göreceksiniz. Meb kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış 10 sorudan oluşan bir 9. sınıf hikâye testidir.

9. Sınıf Hikâye | Test – 1
A+
A-
18.11.2021
27.186

9.Sınıf Hikâye Testi

Bu sayfada ders kitaplarına uygun olarak hazırladığımız  9. Sınıf Hikâye ünitesi ile ilgili soruları göreceksiniz. Meb kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış testimiz 10 sorudan oluşmaktadır. İyi çalışmalar.

1- Anlatmaya bağlı metinlerde anlatılan olayın başladığı ve bittiği bir süreç vardır. Bazı öykülerde olay veya durum son durumdan başa doğru gelişebilir. Bu parçada anlatmaya bağlı metinlerin yapısal unsurlarının hangisinden söz edilmektedir?
A) Yer
B) Kişi
C) Zaman
D) Olay
E) Bakış açısı
2- Ertesi sabah yine başhekimin odasında toplanmıştık. Bu sefer Profesör de aramızdaydı. Kısa boylu, zayıf, ürkek bakışlı bir adamdı. Her hareketinde hatta ağzını her açışında etrafını darıltmaktan korkan bir hâli vardı. Herhangi bir asistan kendisine bir soru soracak olsa yüzüne tatlı bir ifade vermeye çalışarak ona dönüyor, âdeta yalvarır hissini veren bir sesle ve ellerini mahcup mahcup ovuşturarak onunla uzun uzun konuşuyordu. Ameliyat öğleden sonra yapılacaktı. Bütün konuşmalar ameliyatın güçlüğü üzerineydi. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır.
B) Kahramanlardan biri tanıtılmıştır.
C) Diyalog tekniğinden faydalanılmıştır.
D) Betimleyici anlatıma yer verilmiştir.
E) Anlatmaya bağlı bir metinden alınmıştır.
3- Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerin yapı unsurlarından biri değildir?
A) Kişi
B) Zaman
C) Mekân
D) Olay örgüsü
E) Betimleme
4- Anlatmaya bağlı metinlerde kişi, ele alınan olayları veya durumları yaşayandır. Olayları yapanlara ya da olaydan etkilenenlere …………… denir. Bunlardan kendine özgü ayırt edici özellik taşıyanlara ……………… denir. Benzerlerinin niteliklerini abartılı bir biçimde üzerinde toplayan kişilere ……………. denir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen kavramlar getirilmelidir?
A) karakter – tip – kahraman
B) kahraman – tip – karakter
C) anlatıcı- kişi – kahraman
D) kişi – kahraman – anlatıcı
E) kahraman – karakter – tip
5- Anlatmaya bağlı metinlerde ………….. yaşamın aynısını yansıtmaz. Kurgusaldır. Okuyucuda veya dinleyicide estetik etki uyandırmak amacıyla düzenlenir. gündelik hayatta yaşanan olayların anlatılmasında ise estetik etki değil, gerçeği doğrudan dile getirme önemlidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) bakış açısı
B) yapı
C) tema
D) olay örgüsü
E) yorum
6- Öyküleyici anlatım, olay hikâyelerinde çokça başvurulan bir anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminde amaç okuyucuyu bir olayın içinde yaşatmaktır. Okur olayın içine çekilerek kurgunun bir parçası hâline getirilir. Aşağıdaki metinlerin hangisinde sözü edilen anlatım yöntemine başvurulmuştur?
A) Deniz ve denizciliğe ait sözler, birkaç yıl önce deniz kıyısı kumlarının üzerinde, deniz böceklerinin sedefli ve pırıltılı kabuklarını ilk gördüğüm zamanki kadar güzeldi zihnimde. Örneğin “cunda yelkenleri” sözü yani asıl yelkenlerin iki yanında kanat gibi açılan yelkenler, gönlümde bayağı bir yer tutuyordu.
B) Halil Usta’dan korka korka bilgi isterdim. Söyledikleriyle içten ilgilendiğimi görünce kaşlarının çatıklığı hızla çözülürdü. Böyle zamanlarda çekici, tabanlara acele acele çivi çakan bir öç aracı olmaktan çıkardı. Artık o, babamın içimde yaratmak istediği kara ve toprak dostluğunun nalına da mıhına da pasına da vururdu.
C) Dış ticaretimizin geliştirilmesi, ekonomimizin dışa açılarak dünya ekonomisiyle bütünleşmesi ve diğer ekonomik hedeflerimizin
gerçekleştirilmesi açısından son derece önemli fonksiyona sahip denizcilik sektörümüz hızla gelişmeye devam etmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz âdeta denizciliği yeniden keşfetmiş, 2002 yılından günümüze 100 binden fazla kişiye amatör denizci belgesi verilmiştir.
D) Etkileyici bir karışım: ıssız kumsallar, kömür yüklü katarlar, dev ağaçlar, Yörük köyleri ve Karadeniz’in kumlara gömülmemiş tek antik şehri… Zonguldak ve Karabük sınırlarında, Batı Karadeniz hattındaki Yeşil Rota’nın vaatleri sadece nostalji değil, bolca da sürpriz içeriyor.
E) Koyu yeşil ladin ormanın içinden yükselen rengârenk bir kayalık… Dik duvarları, farklı özellikteki rotaları, çatlakları, benzersiz manzarasıyla kaya tırmanışı sporu için bir hazine. Trabzon’un Düzköy ilçesinde Şahinkaya adı verilen kireç taşı kütlesi, şimdiden sporcuların gözdesi oldu.
7- Karlı bir şubat gecesi doğmuştu. Babamın kucağına verirken bir tuhaftım. İsim ararken kamus bana ne kadar boş gelmişti. Ona ışıl ışıl, kâinat gibi manalı bir kelime bulmak istiyordum. Sonunda Ömer dedik. Bu da ona yakışmıştı. Onu, tarihe girmiş bütün Ömerlerin ikbaline layık görüyordum. İlk gülüş… İlk diş… İlk kelime… Annesine doğru, genç, güzel ve mesut annesine doğru ilk adım… Sonra yedinci yaş… Mektebe götürdüğüm gün ne kadar ağlamıştı. Sanki varlığına evden başka bir ortak kabul etmek istemiyordu. Fakat bu mukadderdi. O da her oğul gibi sokak, mektep ve çarşı arasında, günden güne katileşen bir bölünmeye mahkûmdu. Ve on dördüncü yaş… Hırçınlıklar, iştahsızlıklar… Liseyi, daha sonra da fakülteyi bitirdi. Bu arada, onu biraz daha iyi yaşatabilmek için karım, düğününden kalma üç beşibirliğini bozdurdu. Ve o, ilk aşkın bahtsızlığı ile sarsıldı, bizi de perişan etti. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin olay örgüsü ile ilişkilendirilemez?
A) Çocuğun soğuk bir kış günü dünyaya gözlerini açması
B) Çocuğa layık bir isim seçmede babasının titiz davranması
C) Ömer’in, okula karşı ilk başta çekingen bir tavır takınması
D) Ergenlik çağında arkadaşlarıyla Ömer’in anlaşamaması
E) Ömer’in, üniversiteden sonra duygusal çöküntü yaşaması
8- İzmir’e gitmek için evvela Konya’dan otobüse binmek lazımdı. Beyşehir, Karaağaç, Ödemiş üzerinden iki üç günde varılıyordu. Yol parası beş lira idi. İzmir’e varınca hemşehrileri bulup ötesini onlardan öğrenmek lazımdı. Delikanlı bunun üzerine yol parası tedarikine çıktı. Fakat evindeki eski bir çifteye bir liradan fazla veren bulunmadı. Beş lira gibi mühim bir parayı köyde bir araya getirebilmek, bir hafta uğraştığı hâlde, mümkün olmadı. Ne yapacağını şaşırmış bir hâlde iken bakkalın oğluna rastladı. Bu çocuk bir zamanlar babasının yanından kaçıp şoför muavinliği yapmıştı. Kendisine akıl öğretti: “Ülen, sen deli misin? Otomobile de para mı verilirmiş?..” dedi ve ona, şoföre yarım lirayı peşin verdikten sonra bir daha beş para vermemesini, İzmir’e yaklaştıkları zaman usulca arkadan atlayarak tüymesini, İzmir’e yayan girmesini söyledi. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İç konuşma tekniğinden yararlanılmıştır.
B) İlahi bakış açısı ile yazılmıştır.
C) Olay hikâyesinden alınmış bir metindir.
D) Olaylar kronolojik olarak sıralanmıştır.
E) Yöresel dillin özellikleri görülmektedir.
9- I. Yolun kenarındaki, daha boyunu bosunu almamış taze deve dikenleriyle karabaşlar, erik lezzetinde bana baktılar. Dişlerim kamaştı. Yolda kimsecikler yoktu. Bir evin damını, uzakta uçan bir kuşu, yaprakların arasında denizi gördüm. Yoluma devam ederken:
– Hişt, hişt, dedi birisi.
II. Başındaki ipekli eşarbı ağarmış, rengini atmış siyah mantosunun etekleri tarazlanmıştı. Sağ tarafında, otları sararıp kurumuş, orasına burasına öbek öbek süprüntü, taş kömürü külü dökülmüş bir çayırlık, göz alabildiğine, mezarlığa kadar uzanıyordu. Çayırın orta yerinde sadece iki sıska at, otlamaya çalışıyordu.
III. Yeni bir ülkeye ayak basmanın heyecanını yaşadı. Gördükleri gördüklerinden, duydukları duyduklarından hep farklıydı. Tedirgindi, bu yabancı ülkede ne yapacak, nasıl geçinecekti? İçindeki memleket özlemi, daha şimdiden dal budak vermişti bile. Numaralanmış parçaların anlatıcı bakış açılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I | II | III
A) Gözlemci / Hâkim / Kahraman
B) Kahraman / Hâkim / Gözlemci
C) Kahraman / Gözlemci / Hâkim
D) Hâkim / Kahraman / Gözlemci
E) Hâkim / Gözlemci / Kahraman
10- Aşağıdaki sanatçılardan hangisi durum öyküsü türünde eserler vermiştir?
A) Reşat Nuri
B) Ömer Seyfettin
C) Yakup Kadri
D) Mustafa Kutlu
E) Sait Faik Abasıyanık

Cevaplar:

1-C2-C3-E4-E5-D6-B7-D8-A9-C10-E

Not: Sorular MEB kaynaklarından derlenmiştir. Yapılan paylaşımlar tamamen ücretsiz olup gelir elde edilmemektedir!

Yıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 3 Average: 5]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

  1. Zeynep dedi ki:

    Gayet güzel bir test