Dil ve Kültür Arasındaki İlişki Test

Bu sayfayı arkadaşlarınızla paylaşarak testleri çözmelerini sağlayabilirsiniz.

Dil ve Kültür Arasındaki İlişki Test
A+
A-
03.09.2022
3.313

Dil ve Kültür Arasındaki İlişki Test

Bu sayfayı arkadaşlarınızla paylaşarak testleri çözmelerini sağlayabilirsiniz.

1- Aşağıdakilerin hangisinde yanlış bir bilgi vardır?
A) Konuşma dilinin kullanım sahası dardır.
B) Dil bir sistemler bütünüdür.
C) Her bölge kendi konuşma diline göre yazar.
D) Konuşma dili yöreden yöreye değişebilir.
E) Dil bir kültür taşıyıcısıdır.
2- (I) Dil ile kültür, birbirini tamamlayan iki önemli unsurdur. (II) Milletlerin oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli payı vardır. (III) Bir milletin maddi ve manevi değerlerinin bütünü olan kültür, dili kapsamayan bir kavramdır. (IV) Buna karşın kültürün yeni kuşaklara aktarılmasında, böylece varlığını devam ettirmesinde en önemli rolü dil üstlenir. (V) Kültür ve dil, toplumların yaşayış biçiminden önemli izler taşır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
3- Rahmetli dedemden öğrenmiştik; büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi, nasıl oturulup kalkılacağını. Sonra, okuduğumuz kitaplardan aldık, millî ve manevi değerlerimizin çoğunu. Biz de birikimlerimizi çocuklarımıza ve gelecek nesillere dilimiz döndüğünce, kalemimiz yazdığınca aktaracağız. Metinde düşüncelerini bu şekilde ifade eden bir kişi, dilin hangi özelliğinden söz etmektedir?
A) Dil, kültürün temel unsurudur.
B) Dil, kültür aktarıcısıdır.
C) Dil canlı bir varlıktır.
D) Dil sosyal bir varlıktır.
E) Dil, gizli antlaşmalar sistemidir.
4- “Yahu” sözcüğünün Çorum’da “heri”, Aydın’da “gari”, Tekirdağ’da “beya” şeklinde söylenmesinde görülen dilin kullanım farklılığına …………. denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) jargon
B) ağız
C) lehçe
D) şive
E)argo
5- Dil, bir toplumun en büyük hazinesidir. İnsanlar duygularını, düşüncelerini, kaygılarını, sevinçlerini ve üzüntülerini dille aktarır. Geçmişten geleceğe bir köprüdür dil. Milletin tüm tarihi dilde saklıdır. Parçada dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Toplum için önemine
B) Bir köprü görevi gördüğüne
C) Duyguları aktardığına
D) Canlı olduğuna
E) İnsan hayatındaki önemine
6- Martılar hırçın Marmara seyyah bugün,
İstanbul karanfillerde de siyah bugün,
Şehadet dinin temeli, ölüm ne yapsın,
Efendimize komşu eder inşallah bugün.
Sanat eseriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirsel işlev
B) Alıcıyı harekete geçirme
C) Heyecana bağlı
D) Göndergesel
E) Kanalı kontrol
7- Aşağıda dil ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Zamanla gelişir.
B) İnsandan bağımsız düşünülemez.
C) Değişken bir yapısı yoktur.
D) Milletlerin gelişimine katkıda bulunur.
E)Her dili bir yok oluş zamanı vardır.
8- Dilin işlevleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Evde kimse yok mu? – Sanatsal işlev
B) Eyvah! defterim yok! – Heyecana bağlı işlev
C) Su yüz derecede kaynar. – Göndergesel işlev
D) Lütfen ayağa kalkar mısın? – Alıcıyı harekete geçirme işlevi
E) Sıfatlar, ismi niteleyen kelimelerdir. – Dil ötesi işlev.
9- Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Edebi eserler bizi sadece gerçek hayata hazırlar.
B) Dil bir milletin yaşam tarzından etkilenir.
C) İşitsel sanatların bir kolu da edebiyattır.
D) Edebiyatın amacı toplumsal sorunlara çözüm üretmek değildir.
E) Edebi eserden her okuyan farklı bir anlama çıkarabilir.
10- “Postacı, Ayşe Nine’ye kızından mektup getirdi.” Cümlesinde ifade edilen durumla iligili iletişim ögelerinden hangisi “kaynak” kabul edilir?
A) Postane
B) Mektup
C) Ayşe Nine
D) Ayşe Nine’nin kızı
E) Postacı
11- Dilde zaman içinde meydana gelen değişimeler neyin kanıtıdır?
A) Dilin kendine ait kurallarının olduğunun
B) Dilin seslerden oluştuğunun
C) Dilin süslü olduğunun
D) Dilin canlı olduğunun
Dilin bağımsız olduğunun
12- Aşağıdakilerden hangisi dilin taşıyıcılığını yaptığı unsurlardan biri değildir?
A) Doğa
B) Kültür
C) Gelenek
D) Görenek
E) Âdetler
13- Düşünceye şekil veren dildir. Duygu ve düşüncelerimiz bir su gibi, dil denen kaba dökülünce o kabın şeklini alır. Bir toplumun tarihsel süreç içinde bulduğu, icat ettiği şeylerle birlikte dil vasıtasıyla ifade ettiği sözlü veya yazılı her şey de kültürün sınırları içindedir. Milletler gelenek ve göreneklerini, tarihlerini, kısaca kendilerini biliyorlarsa bunu büyük oranda dile borçludurlar. Bu parça için kullanılabilecek en uygun başlık hangisidir?
A)Yazı Dili
B) Dil ve Tarih
C) Dil ve Kültür
D) Dilin Tarihsel Gelişimi
E)Dilin Korunması
14- Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinde değildir?
A) Bir dilin ne zaman oraaya çıktığı kesin olarak bilinemez.
B) Her dilde o dili düzenleyen belli kurallar vardır.
C) Dilde kullanılmayan sözcükler zamanla unutulur ve yok olur.
D)Her dil, ait olduğu milletin ve coğrafyanın izlerini taşır.
E) Dil, ilk doğduğu andan bu yana gelişimini tamamlamıştır.
15- Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)Türkçenin en önemli lehçeleri Çuvaşça ve Yakutça’dır.
B) Dil, milli kültürün ve kimliğin oluşmasında son derece önemlidir.
C) Bir dille, o dilin lehçeleri arasında ses, yapı, söz dizimi bakımından farklılık yoktur.
D) Hiçbir dil, ortaya çıktığı zamanki hâlini aynen devam ettiremez.
E) Bir dilin metinlerle takip edilemeyen karanlık dönemlerinde kendisinden ayrılan kollarına lehçe denir.

Cevaplar:

1-E2-C3-B4-B5-D6-A7-C8-A9-A10-D11-D12-A13-C14-E15-C

Paylaş:

Yıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 0 Average: 0]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.