EDEBİYAT TERİMLERİ TESTİ 1

Aşağıdaki “BAŞLA” butonuna tıklayarak bilgisayarınızdan, tabletinizden veya mobil telefonunuzdan online olarak Edebiyat Terimleri Test 1 çözebilirsiniz.

EDEBİYAT TERİMLERİ TESTİ 1
A+
A-
06.11.2022
850

EDEBİYAT TERİMLERİ TESTİ 1

Edebiyat Terimleri Test 1, 20 sorudan oluşan bir çalışmadır. Sorular çoktan seçmeli şeklinde oluşturulmuştur.

Konuyu öğrendikten sonra bilgilerinizi ölçmek için ve konuyu tekrar etmek için birebirdir.

Aşağıdaki “BAŞLA” butonuna tıklayarak bilgisayarınızdan, tabletinizden veya mobil telefonunuzdan online olarak Edebiyat Terimleri Test 1 çözebilirsiniz.

0%
3

Edebiyat Terimleri

EDEBİYAT TERİMLERİ | TEST-1

1 / 20

Divan edebiyatında şairlerin şiirlerini belli bir düzene göre sıralamalarıyla oluşan divanlara verilen addır. Bu tür divanlarda şiirler kaside (tevhid, minacaat, naat, medhiye) tarih, musammat, gazel, lügaz, muamma, müfred azadeler şeklinde sıralanır. Verilen bilgilerde bahsedilen terim hangisidir? 

2 / 20

Aşağıdakilerden hangisi iki dizesi birbiriyle kafiyeli olan beyitlere verilen addır?

3 / 20

Divan edebiyatında düşünceye ağırlık veren öğretici, yol gösterici, eğitici konulara yer veren şiirlerdir. Bu tür şiirlerde atasözleri, deyimler, halk söyleyişleri sıkça kullanılır. Akımın edebiyatımızdaki öncüsü ve en önemli temsilcisi Nabi'dir. Bundan dolayı akım, Nabi Ekolü olarak da bilinmektedir. Verilen bilgilere göre bahsedilen akım hangisidir?

4 / 20

Peygamber efendimiz (s.a.v.) doğumundan ölümüne kadar hayatının belirli zamanlarını anlatan mesnevi biçiminde yazılmış eserlerdir. Bu türde yazılmış en ünlü eser Süleyman Çelebi'nin eseridir. Bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 20

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in iç ve dış özelliklerini anlatan eserlere ne denir?

6 / 20

Tekke şiirinde inançlardan alaylı bir dille söz eder gibi yazılan şiirlerdir. Saçma gibi görünürler fakat yorumlandığında tasavvufla ilgili türlü kavramların ele alındığı anlaşılır. En tanınmış şairi Kaygusuz Abdal olup bu tür şiirlere genellikle Bektaşî şairlerinde rastlanır. Bahsedilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 20

Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların, yer ve zamana bağlı olarak uzun bir şekilde anlatıldığı düz yazılara ne denir?

8 / 20

Servetifünun döneminde edebiyatımıza giren Batı edebiyatı nazım şekillerinden biridir. 14 dizeden oluşur. İlk iki bendi 'dörtlük', sonraki iki bendi 'üçlük' tür. Uyak şeması abaab|cdcd|eef|ghg şeklindedir.

9 / 20

Savaş, göç, kahramanlık gibi temaları olağanüstlüklerle işleyen uzun manzum hikâyelerdir. Doğal ve yapma olarak ikiye ayrılırlar. Bahsedilen tür hangisidir?

10 / 20

Manzumelerin uyak örgüsü, nazım birimi ve ölçüsüne göre kazandığı dış özelliğin genel adına ne denir?

11 / 20

Alanında uzman kişilerce herhangi bir konuda bilgi vermek veya bir gerçeği  savunmak için yazılan yazılardır. Araştırma ve incelemye dayanır. Gazete ve dergilerde yayımlanan bu yazılarda düşüncelerin kanıtlanması gerekir. Bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 20

sza şairlerinin ya da şiir severlerin, kendilerinin ya da başkalarının şiirlerini derledikleri, uzunlamasına açılan deri kaplı defterlerdir. Sığır dili olarak da adlandırılırlar. Bahsedilen edebi terim hagisidir?

13 / 20

Gazel ve kasidelerin ilk beytine ne denir?

14 / 20

Bir topluluğu harekete geçirmek, onlara belirli düşünceleri, duyguları aşılamak amacıyla söylenen coşkulu ve etkili konuşmalara ne denir?

15 / 20

Servetifünun döneminde edebiyatımıza Batı edebiyatından giren ve üçer dizelik bentlerden oluşan nazım şeklidir. Bahsedilen nazım şekli hagisidir?

16 / 20

Servetifünun döneminde edebiyatımıza gire Batı edebiyatı nazım şekillerinden biridir. İki mısra ve iki dörtlük olmak üzere on dizeden oluşur. Birinci kısmın ilk mısrası birinci dörtlüğün sonunda, yine birinci kısmın ikinci dizesi ikinci dörtlüğün sonunda tekrarlanır. Uyak şeması AB|aaaA|bbbB şeklineddir. Bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 20

Aşağıdakilerden hangisi tiyatro eserlerindeki olay örgüsüdür?

18 / 20

Divan şiirinde, İstanbul ağzına ve İstanbul halknını yaşayışına yaklaşmak amaçlanmıştır. İstanbul'un çeşitli semtleri, köşkleri, eğlenceleri ve insanları şiirlere konu olmuştur. Bilinçli ve devamlı bir akım değildir. Bâkî, Şeyhülislam Yahya, Enderunlu Vasıf ve Nedim bu akımın önemli şairleridir. Bahsedilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 20

Anlatmaya bağlı edebi metinlerde olay ya da durumları okuyucuya aktaran ve yazar ile metin arasındaki kişiye ne denir?

20 / 20

Kasidenin asıl bölümüdür. Kaside kimin için yazılmışsa o kişi o bölümde övülür.  Bahsedilen kaside bölümü hangisidir?

Sonuçlarınızı görebilmek için giriş yapmalısınız.

Diğer çevrim içi testler için aşağıdaki butonlara tıklayınız.
📌Paylaştığımız içeriklerden hemen haberdar olmak için Facebook Diyarıedebiyat Grubuna katılmanızı öneririm.

📌Yorumlarınız bizim için önemlidir. diyariedebiyat.com olarak her türlü düşünce ve öneriye açık olduğumuzu belirtiriz.

Yıldız vermeyi unutmayın 😉
[Total: 0 Average: 0]
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.